Göteborgs Spårvägar testar GPS-styrda bussar

Göteborgs Spårvägar testar GPS-styrda bussar

Just nu genomförs ett test med så kallad ”Zone management” på några av Göteborgs Spårvägars bussar. Tanken är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig genom att komma närmare de miljöer där människor rör sig. Närmare bostäder, köpcentrum, sjukhus eller skolor. Detta gör man genom att skapa olika zoner i staden, där man med hjälp av GPS kan styra var bussen skall gå på el respektive diesel och hur fort den får köra i olika områden.

Olyckorna minskar på Göteborgs Spårvägar

Olyckorna minskar på Göteborgs Spårvägar

De senaste 10 åren har antalet olyckor på Göteborgs Spårvägar minskat kraftigt från drygt 700 till 511 i fjol. Även antalet tillbud, där något inträffat som varit nära att leda till olycka, minskar. Under 2013 rapporterades 2226 tillbud in att jämföra med 2262 året innan. Det visar den årliga säkerhetsrapporten som Göteborgs Spårvägar presenterade igår.

Dom i målet om ekonomisk brottslighet

Den 16 april tillkännagavs hovrättens dom i målet som rör en avdelning inom Göteborg Spårvägar och de ekonomiska oegentligheter som konstaterades där och som tingsrätten tog ställning till med fällande domar under 2012.

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandling

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandling

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandlingen av nya spårvagnar för att omarbeta befintligt underlag och därefter på nytt starta upphandlingsarbetet.
Det beslutet togs vid Göteborgs Spårvägars styrelsemöte under eftermiddagen.

 

Friad i både tingsrätt och hovrätt

Hovrätten meddelade idag sin dom i åtalet mot Göteborgs Spårvägars VD Lars-Börje Björfjäll angående brott mot fordonsförordningen.
Lars-Börje Björfjäll frias på alla punkter.

 

Florencio Garcia – vinnare av Årets förbättring

Florencio Garcia – vinnare av Årets förbättring

Nu kan vi stolt presentera 2013 års vinnare i Göteborgs Spårvägars tävling Årets förbättring. Med sin uppfinning har maskiningenjör Florencio Garcia gjort att det går både snabbare och smidigare att reparera hjulen på spårvagnarna.

Ett första steg i upphandlingen av nya spårvagnar

Ett första steg i upphandlingen av nya spårvagnar

Ett första steg i det mer operativa arbetet med upphandlingen av en ny spårvagn till Göteborg tas i dag. Intresserade spårvagnstillverkare har nu möjlighet att skicka in sin ansökan för att delta i upphandlingen. Anbudsansökan betyder att en spårvagnstillverkare, utifrån fastställda krav, skickar in underlag som styrker bolagets möjlighet att vara med i upphandlingen. Tillverkarna har sedan två månader på sig att lämna in ansökan och därefter sker en utvärdering.