Hoppa till huvudinnehåll

Ledning och styrelse

Bolagsledning

Tillförordnad vd för Göteborgs Spårvägar
Linda Rudenwall

Avdelningschef Trafikpersonal och service
Ann-Sofie Aiazzi

Avdelningschef Trafikledning och information
Daniel Gaffby

 

Avdelningschef Infrastruktur och driftsäkring
Sameer Abdelhamid

 

Avdelningschef Kommunikation och trafikutveckling
Mikael Skoglund

Avdelningshef HR och kultur
Malin Andersson

Avdelningschef SKIP och förbättring
Bernt-Erik Johansson

Tillförordnad avdelningschef Ekonomi och upphandling
Jenny Huish

Avdelningschef Fordon och driftsäkring
Bülent Esenteg

Styrelse

Johanna Hector Lund (S) Ordförande
Stefan Olinder (M) 1:e vice ordförande
Bijan Zainali (S) 2:e vice ordförande
Rasmus Loberg (V)
Mats Jacobsson (D)
Patrik Johansson (S)
Gunne Steen (C)
Carsten Jensen (L)
Marcus Lüthje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)
Michael Boström (M)
Urban Junevik (V)
Torbjörn Christensson (D)
Kent Lagrell (M)

Fackliga företrädare

Kommunal
Jihad Aoud
Per-Åke Karlsson
Jimmy Jansson
Erling Nilvall

 

Vision

Vladimir Prodanovic
Miroslaw Lakobrija