Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsledning och styrelse

Linda Rudenwall

Linda Rudenwall

Vd Göteborgs Spårvägar

Ann-Sofie Aiazzi

Avdelningschef Trafikpersonal och service

Daniel Gaffby

Avdelningschef Trafikledning och information Daniel Gaffby

Avdelningschef Trafikledning och information

Sameer Abdelhamid

Avdelningschef Infrastruktur och driftsäkring Sameer Abdelhamid

Avdelningschef Infrastruktur och driftsäkring

Kristian Berneclou Bohman

Kristian Bohman

Tf avdelningschef Kommunikation och trafikutveckling

Malin Andersson

Avdelningshef HR och kultur Malin Andersson

Avdelningschef HR och kultur

Carin Oleryd

Porträttbild Carin Oleryd

Tf Avdelningschef SKIP och förbättring

Jenny Huish

Tillförordnad avdelningschef Ekonomi och upphandling Jenny Huish

Tillförordnad avdelningschef Ekonomi och upphandling

Bülent Esenteg

Avdelningschef Fordon och driftsäkring Bülent Esenteg

Avdelningschef Fordon och driftsäkring

Styrelse

Johanna Hector Lund (S) Ordförande
Stefan Olinder (M) 1:e vice ordförande
Bijan Zainali (S) 2:e vice ordförande
Rasmus Loberg (V)
Mats Jacobsson (D)
Patrik Johansson (S)
Gunne Steen (C)
Carsten Jensen (L)
Marcus Lüthje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)
Michael Boström (M)
Urban Junevik (V)
Torbjörn Christensson (D)
Kent Lagrell (M)

Fackliga företrädare

Kommunal
Jihad Aoud
Per-Åke Karlsson
Jimmy Jansson
Erling Nilvall

 

Vision

Vladimir Prodanovic
Miroslaw Lakobrija