Besökare från Helsingfors spårväg i Göteborg

Besökare från Helsingfors spårväg i Göteborg

Under onsdagen den 5 oktober välkomnade Göteborgs Spårvägar tio avdelnings, – och gruppchefer från Helsingfors spårväg som kom till oss för inspiration och utbyte av tankar och idéer.
Dagen började på Rantoget där vår vd Hans Nilsson pratade om Göteborgs Spårvägars historia, nutid och vision mot ett spårvägsbolag i världsklass 2027.

Förare för både spårvagn och tunnelbana
Därefter tog Ann- Sofie Aiazzi, avdelningschef för Trafikpersonal och service, tillsammans med gruppcheferna Eva-Lena Laplaine, Andreas Mörner och Mikael Andersson ut gruppen på rundtur med Ringliniens vagn M5 från 1920. Frågor om förarstolar, körtider, semesterplanering och olycksstatistik diskuterades livligt medans vi rullade genom ett regnigt Göteborg.
-Vi har cirka 500 förare där de flesta kör spårvagn. Men eftersom vi kör både spårvagn och tunnelbana har vi 18 förare som har behörighet för båda fordonstyperna. Vi har svårt att rekrytera förare och nästa år kommer vi behöva 150 nya förare eftersom vi bland annat öppnar en ny spårvagnslinje, säger Tero Hagberg, avdelningschef för personalplanering och trafikproduktion i Helsingfors.

Utmaningar med blandad trafik i stadskärnan
Efter lunch välkomnade TLI:s avdelningschef Daniel Gaffby och gruppchef Per Andreasson besökarna in till Trafikledningen där de pratade om avdelningens dagliga arbete och hur TLI övar och planerar inför både vanliga och mindre vanliga händelser och kriser.
-Mellan 2015-2018 fick Helsingfors 40 nya spårvagnar av modell Škoda Artic från finska Transtech Oy som är lika långa som era M33:or. I centrala delarna av Helsingfors har vi utmaningar med våra långa vagnar som ska samsas med blandad trafik i gatuspår, berättar Tero Hagberg.

Dagen avslutades med en rundtur i verkstaden och depån på Rantorget i ledning av Emir Kar?i?, verkstadschef och Bülent Esenteg, avdelningschef för Fordon och driftsäkring.

I slutet av oktober ser vi fram emot att välkomna ytterligare en grupp från Helsingfors till Göteborgs Spårvägar.