Utredning av visselblåsningar inom Banteknik klar

Utredning av visselblåsningar inom Banteknik klar

Efter flera anmälningar till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande affärsområde Banteknik, har granskningsrapporten från KPMG nu överlämnats till Göteborgs Spårvägar.

Göteborg kan få arrangera Spårvagns-EM 2021

Göteborg kan få arrangera Spårvagns-EM 2021

Göteborgs Spårvägar har fått möjligheten att arrangera Spårvagns-EM 2021. Vi har tagit fram en preliminär plan för genomförande med tillhörande budget som bolagets styrelse fattade inriktningsbeslut om i december 2019.

Inledande analys och åtgärder för Banteknik

Inledande analys och åtgärder för Banteknik

Efter flera anmälningar till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande affärsområde Banteknik, redovisar Göteborgs Spårvägar en inledande analys och åtgärder för förändring.