Restips från Göteborgs Spårvägar

Restips från Göteborgs Spårvägar

Med spårvagn eller buss tar du dig lätt till spännande, intressanta och roliga utflyktsmål i Göteborg. Göteborgs Spårvägars medarbetare tipsar här om var vi tar dig i sommar, om du vill.

Göteborgs Spårvägar testar GPS-styrda bussar

Göteborgs Spårvägar testar GPS-styrda bussar

Just nu genomförs ett test med så kallad ”Zone management” på några av Göteborgs Spårvägars bussar. Tanken är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig genom att komma närmare de miljöer där människor rör sig. Närmare bostäder, köpcentrum, sjukhus eller skolor. Detta gör man genom att skapa olika zoner i staden, där man med hjälp av GPS kan styra var bussen skall gå på el respektive diesel och hur fort den får köra i olika områden.

Olyckorna minskar på Göteborgs Spårvägar

Olyckorna minskar på Göteborgs Spårvägar

De senaste 10 åren har antalet olyckor på Göteborgs Spårvägar minskat kraftigt från drygt 700 till 511 i fjol. Även antalet tillbud, där något inträffat som varit nära att leda till olycka, minskar. Under 2013 rapporterades 2226 tillbud in att jämföra med 2262 året innan. Det visar den årliga säkerhetsrapporten som Göteborgs Spårvägar presenterade igår.

Dom i målet om ekonomisk brottslighet

Den 16 april tillkännagavs hovrättens dom i målet som rör en avdelning inom Göteborg Spårvägar och de ekonomiska oegentligheter som konstaterades där och som tingsrätten tog ställning till med fällande domar under 2012.

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandling

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandling

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandlingen av nya spårvagnar för att omarbeta befintligt underlag och därefter på nytt starta upphandlingsarbetet.
Det beslutet togs vid Göteborgs Spårvägars styrelsemöte under eftermiddagen.

 

Friad i både tingsrätt och hovrätt

Hovrätten meddelade idag sin dom i åtalet mot Göteborgs Spårvägars VD Lars-Börje Björfjäll angående brott mot fordonsförordningen.
Lars-Börje Björfjäll frias på alla punkter.