Utredning av visselblåsningar inom Banteknik klar

Utredning av visselblåsningar inom Banteknik klar

Efter flera anmälningar till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande affärsområde Banteknik, har granskningsrapporten från KPMG nu överlämnats till Göteborgs Spårvägar.