Spårvägen – en stor del av Göteborg

Göteborgs Spårvägar är ett kommunalägt bolag och har varit en del av staden i över 140 år. Vi är en av de större aktörerna i Göteborgs lokaltrafik med målet att göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig för dig som resenär. Förutom att vi kör alla spårvagnar och en del busslinjer levererar vi också en mängd andra tjänster i och omkring kollektivtrafiken.

Ris och ros

Kundsynpunkter

Dina synpunkter på vad vi gör och hur vi kör är viktig information för oss. Ris och ros ger oss bra underlag i vårt förbättringsarbete.