Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerhet

Trygg och säker spårvagnstrafik

Säkerhet är ett av våra viktigaste kärnvärden som ska genomsyra allt vi gör i vår verksamhet – framför allt i trafiken. Varje dag kör vi i genomsnitt 39 838 kilometer i en växande stad med en allt mer komplex trafikmiljö. I vår årliga trafiksäkerhetsrapport belyser vi verksamhetsårets trafiksäkerhetsarbete och utfall av våra trafiksäkerhetsmål samt statistik och trender ur ett femårsperspektiv. Syftet är att kommunicera de risker som finns inom spårvägstrafikens område och de åtgärder som genomförs för att kontinuerligt öka trafiksäkerheten. Baserat på årets statistik och analyser samverkar vi med intressenter för att ta fram åtgärdsprogram för en säkrare trafikmiljö.

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete

Vi ser nollvision som en viktig del i vårt arbete mot olyckor till följd av vår verksamhet. Det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga i och omkring våra spårvagnar. Därför arbetar vi med förebyggande insatser för att öka trafiksäkerheten. När allvarliga olyckor sker genomförs en olycksutredning för att identifiera de områden som behöver utvecklas. Trafiksäkerhetsarbetet är både ett proaktivt och reaktivt verktyg för att utveckla säkerheten över tid.