Hoppa till huvudinnehåll

En kollektivtrafik i ständig utveckling

Läs mer om vår verksamhetsutveckling

Tillsammans med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen samverkar vi för att förbättra framkomligheten utifrån förutsättningarna. Ett framgångsrikt samarbete har varit att vi oftare haft vår trafikledning ute i trafiken, tillsammans med Västtrafiks övriga operatörer, för att snabbare kunna lösa upp knutar som bildats på vissa platser i rusningstrafik. För att minska effekterna för resenärerna, vid till exempel arbeten med bana och ledningar, sätter vi in extra trafik och genomför trafikomläggningar vid större planerade händelser där det är möjligt. Vi samarbetar också med Stadsmiljöförvaltningen för att trimma trafiksystemet med tydliga signaler och skyltningar för att ytterligare underlätta resandet.

Kollektivtrafiken finns till för alla stadens invånare ska ha möjlighet att komma ut i samhället. Därför är tillgänglighet, inte minst den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken, ett prioriterat arbete för Göteborgs Spårvägar. Majoriteten av våra spårvagnar har låggolv. Antalet låggolvsvagnar ökar nu när hittills 30 (mars 2023) av Göteborgs nya spårvagnar kört ut i trafik. Totalt får vi 40 spårvagnar levererade fram till hösten 2022. Den pågående renoveringen av M32-vagnen bidrar också till att antalet vagnar med låggolv ökar.

Göteborgs Spårvägar deltar i Västtrafiks projekt med trygghetsvärdar. Vi genomför också projekt tillsammans med Västtrafik och organisationen Tryggare Sverige för att skapa ökad trygghet i spårvagnstrafiken.

För oss är det viktigt att hela tiden utveckla vår verksamhet för att ge resenären än bättre resa. Detta görs genom att hämta in resenärssynpunkter och därefter lämna tydliga resenärsönskemål och resandeunderlag till beslutsfattare så att de kan ta rätt beslut inför framtida investeringar i ny fordonsflotta och utveckling av linjenätet i Göteborg och Mölndal. Stort fokus ligger på hur framtida resandemönster ser ut, hur nya resenärer ska attraheras till spårvägstrafiken samt hur man kan skapa en snabbare och punktligare spårvagnstrafik. Produktutveckling sker i samverkan med Västtrafik där vi tillsammans följer upp och planerar i förhållande till resenärens synpunkter. I genomsnitt inkommer det in cirka 550 resenärssynpunkter per månad som är uppdelat efter beröm, klagomål och önskemål relaterat till Göteborgs Spårvägar. Vi läser och vidarebefordrar respektive resenärssynpunkt internt till våra avdelningar för omedelbara förbättringsåtgärder och kommande utvecklingsåtgärder. Det kan handla om till exempel förbättring av tidtabeller, körtider, spårvägsanläggning, spårvagnsfordon och förarservice.

Antalet resande i spårvägstrafiken var under rekordåret 2019 141 miljoner delresor – för att under pandemiåret 2021 sjunka till 93 miljoner delresor. Det är därför glädjande att antalet resenärer i spårvägstrafiken går i positiv riktning med 119 miljoner levererade delresor under 2022. Göteborg och Mölndals demografi och stadsbyggnation kommer att öka under de kommande åren vilket bedöms resultera i cirka 205 miljoner delresor för spårvägstrafiken vid utgången av 2034. Det är därför av största vikt att resenärens krav på spårvagnstrafiken omhändertas och är i balans med det kommande spårvagnstrafikutbudet.