Göteborgs Spårvägar som arbetsgivare

Vi är en stor del av Göteborg och här trivs och utvecklas människor med vitt skilda kompetenser, i olika åldrar och från olika bakgrunder.

Göteborgs Spårvägar är ett av stadens större kommunala bolag. Vi är ca 1 300 anställda och levererar kollektivtrafiktjänster inom ett område, Spårvagnstrafik. Vi arbetar och anställer inom områdena Teknik, Trafik, Säkerhet, HR, Ekonomi, Inköp och Administration med flera, och behöver dig som vill vara med och utveckla kollektivtrafiken i Göteborg.

Vi är angelägna om att medarbetarna ska ha en god livskvalitet både i arbetslivet och i privatlivet. Därför bedriver vi ett långsiktigt hälsoarbete i syfte att ge våra medarbetare goda förutsättningar att hålla sig friska och välmående. Vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och välkomnar medarbetare av alla kön, åldrar och ursprung.

Som medarbetare på Göteborgs Spårvägar regleras dina anställningsvillkor dels via arbetsrättsliga lagar dels av kollektivavtal. Det centrala kollektivavtalet på Göteborgs Spårvägar heter Trafik BÖK och är tecknat av Sobona och berörda fackliga organisationer. Alla våra medarbetare också försäkrade genom AFA Försäkring.