Kontaktuppgifter för press

Söker du oss i egenskap av press hittar du rätt kontaktuppgifter här:

För frågor gällande vår verksamhet kan du kontakta kommunikationschef Annette Johansson, annette.johansson@sparvagen.goteborg.se alternativt telefon 031-732 11 47.

När det gäller händelser i trafiken kontaktar du Västtrafiks presstjänst, telefon 0771-414 399. Västtrafiks presstjänst nås även på helger samt kvällstid.