Hoppa till huvudinnehåll

Kameror – för en säkrare och tryggare resa

Samtliga Göteborgs spårvagnar är utrustade med kamerabevakning. Syftet med att kamerabevakning finns i kollektivtrafiken är att:

  • Öka tryggheten för resenärer och personal
  • Förebygga och utreda olyckor
  • Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
  • Kunna bistå polisen med bildmaterial i utredningar om brott
  • Bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar

Tillstånd för kameraövervakning

Sedan den 1 augusti 2020 behöver, i vissa fall, kollektivtrafikens aktörer inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning. Detta undantag gäller när bevakningen ska ske i brottsförebyggande syfte eller för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor.

Det är dock viktigt att komma ihåg att undantaget från kravet på tillstånd inte innebär att det är fritt fram att bedriva kamerabevakning på en viss plats. För att kamerabevakningen ska anses vara tillåten krävs att behovet att bevaka platsen väger tyngre än intrånget det innebär för enskilda att bli bevakade när de rör sig i kollektivtrafiken. (IMY-Kamerabevakning i kollektivtrafiken)

Information om bevakningen

Det finns en skyldighet att informera om bevakningen genom tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt. Man måste också informera om vem som är ansvarig för bevakningen och hur man kommer i kontakt med denne ifall det är någon som vill ha mer information om bevakningen.

Därför finns skyltar som informerar om att vagnarna är kamerabevakade både på varje dörr in till spårvagnen och inne i spårvagnen.

I kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen är det Västtrafik AB som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen. Information om hur du kontaktar Västtrafik för frågor och mer information om kamerabevakning i kollektivtrafiken hittar du på Västtrafiks hemsida.

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra fordon bör du omgående göra en polisanmälan så att polisen kan begära in inspelat bildmaterial. Det måste göras inom 24 timmar från brottstillfället. Inspelat material raderas automatiskt som ett led i att begränsa risken för ett oproportionerligt stort intrång i våra resenärers personliga integritet. Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Spårvägar behandlar dina personuppgifter.