Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor

Undrar du över något?

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får in.

Västtrafiks resevillkor är också en bra källa för information om hur det fungerar i kollektivtrafiken. Har du andra frågor om vår verksamhet så är du välkommen att höra av dig till oss på info@sparvagen.goteborg.se.

Resan

Dörrarna på våra spårvagnar är automatiska. Ett system av sensorer känner av om det är någon/något i dörröppningen. Om dörrarna ändå börjar stängas när du är mellan dem finns ett säkerhetssystem, en så kallad kännande kant, som förhindrar att du blir klämd.

Det är viktigt att du som resenär inte håller upp dörren eftersom det riskerar att orsaka förseningar i trafiken. Hör du ett högt tjutande ljud i samband med att dörren stängs så innebär det att föraren genomför en så kallad manuell stängning för att kunna fortsätta resan.

I Göteborgs spårvagnstrafik kan du kliva på genom vagnens alla dörrar och du behöver inte visa din biljett för föraren, men tänk på att låta medresenärer gå av innan du kliver på.

Föraren har tyvärr oftast inte möjlighet att hjälpa dig då han eller hon måste ha kontroll på fordonet och säkerställa att avgångstiderna hålls. Medresenärer brukar däremot ofta kunna hjälpa till.

Hastighetsreglerna för spårvagnarna finns i “Järnvägslagen”. Innanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Utanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, precis som för bilister. Då spårvagnarna kör på egen banvall, till exempel efter Centralen ut på spåret mot Angered, är högsta tillåtna hastighet 60 km/h. Hastigheten på vagnarna är låst till max 60 km/h.

Vid stopp i spårvagnstrafiken är det vår Trafikledning som styr hur trafiken skall köras och bestämmer om eventuella omdirigeringar, indragningar eller andra åtgärder som behöver vidtas för att lösa stoppet så snabbt som möjligt. Ett stopp på en linje orsakar bara på några få minuter köbildning, vilket drabbar efterföljande turer som blir försenade. Trafikledningen ser då alltid till helheten och vidtar de åtgärder som behövs för att stoppet skall bli så kortvarigt som möjligt. Därför måste Trafikledningen ibland vända turer tidigare för att vagnarna snabbare skall komma in i sin tidtabell igen. Tyvärr blir alltid du som resenär drabbad vid störningar i trafiken men med hjälp av Trafikledningen blir stoppen kortare och drabbar totalt sett färre resenärer.

Om en växel inte ligger åt rätt håll måste föraren lägga växeln manuellt med hjälp av ett växelspett.

Vad får jag ta med mig på vagnen?

I stadstrafiken kan du inte ta med cykeln på spårvagnen. Det är främst av säkerhetsskäl, men också på grund av platsbrist. En hopfälld minicykel, som du på egen hand kan bära, betraktas dock som bagage och får tas med utan kostnad.

Har du barnvagn reser ni alltid i mån av plats och tyvärr går det inte att förutse om det kommer att finnas plats för dig och din barnvagn på en särskild avgång.

Ditt husdjur är välkommen ombord, men tänk på följande: djuret ska vara i koppel, bur eller väska och ska resa längst bak i vagnen för att underlätta för personer som är allergiska. Vi ber dig låta djuret sitta på golvet för att undvika att det fastnar päls på sätena.

Giftiga eller farliga djur är inte tillåtna ombord. Du som reser med ledarhund eller assistanshund är välkommen att sitta på valfri plats i vagnen.

Djur reser utan extra kostnad.