Vanliga frågor och svar om vår verksamhet

Det är många som är intresserade av vad vi gör och varför saker och ting fungerar på ett visst sätt. De vanligaste frågorna och svar på dem har vi samlat och kategoriserat nedan.

Västtrafiks resevillkor  är också en bra källa för information om hur det fungerar i kollektivtrafiken. Har du andra frågor om vår verksamhet så är du välkommen att höra av dig till oss på info@sparvagen.goteborg.se.

Resan

Dörrarna på våra spårvagnar är automatiska. Ett system av sensorer känner av om det är någon/något i dörröppningen. Om dörrarna ändå börjar stängas när du är mellan dem finns ett säkerhetssystem, en så kallad kännande kant, som förhindrar att du blir klämd.

Det finns flera orsaker till det, till exempel tekniska problem eller trafiksituationen.

I göteborgs spårvagnstrafik kan du kliva på genom vagnens alla dörrar och du behöver inte visa din biljett för föraren. Tänk på att låta medresenärer gå av innan du kliver på.

Föraren har oftast inte någon möjlighet att hjälpa dig då han/hon måste ha kontroll på fordonet samt hålla avgångstiderna. Medresenärer brukar ofta kunna hjälpa till.

Hastighetsreglerna för spårvagnarna finns i “Järnvägslagen”. Innanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Utanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, precis som för bilister. Då spårvagnarna kör på egen banvall, till exempel efter Centralen ut på spåret mot Angered, är högsta tillåtna hastighet 60 km/h. Hastigheten på vagnarna är låst till max 60 km/h.

Vid stopp i spårvagnstrafiken är det vår Trafikledning som styr hur trafiken skall köras och bestämmer om eventuella omdirigeringar, indragningar eller andra åtgärder som behöver vidtas för att lösa stoppet så snabbt som möjligt. Ett stopp på en linje orsakar bara på några få minuter köbildning, vilket drabbar efterföljande turer som blir försenade. Trafikledningen ser då alltid till helheten och vidtar de åtgärder som behövs för att stoppet skall bli så kortvarigt som möjligt. Därför måste Trafikledningen ibland vända turer tidigare för att vagnarna snabbare skall komma in i sin tidtabell igen. Tyvärr blir alltid du som resenär drabbad vid störningar i trafiken men med hjälp av Trafikledningen blir stoppen kortare och drabbar totalt sett färre resenärer.

Om en växel inte ligger åt rätt håll måste föraren lägga växeln manuellt med hjälp av ett växelspett.

Om du tappat eller glömt något på en av våra spårvagnar så kan du göra en förlustanmälan på Västtrafiks hemsida. Kvarglömt gods inkommer till hittegodsavdelningen tidigast nästkommande vardag. Länk till Västtrafiks hemsida.

Ris & Ros

Västtrafik tar emot samtliga synpunkter på resan, oavsett vilket trafikbolag det är som kör fordonet. Vi ber dig därför vända dig till dem. Länk till Västtrafiks kundservice.

Har du synpunkter eller frågor som specifikt gäller oss på Göteborgs Spårvägar så kan du kontakta oss direkt på info@sparvagen.goteborg.se. Vi hanterar frågor som exempelvis handlar om Göteborgs Spårvägar som bolag, vårt hållbarhetsarbete eller våra lediga tjänster.

På hållplatsen

Av säkerhetsskäl får inte föraren släppa av resenärer i samband med ett stopp innan en hållplats, vid en trafiksignal eller vid andra stopp mellan hållplatserna.

Vi får bara ta med ett visst antal resenärer per spårvagn och kör föraren förbi hållplatsen kan det bero på att vagnen är fullsatt. Det kan också bero på att vagnen inte är i trafik. Kör vagnen ofta förbi din hållplats utan att stanna, kom gärna med synpunkter på det. Kanske är det så att det är en väldigt belastad linje och Västtrafik behöver se över möjligheten att utöka antalet avgångar.

Västtrafik ansvarar för att hållplatserna är hela och rena. Kontakta Västtrafiks kundservice, på telefon 0771-41 43 00, om din hållplats behöver åtgärdas. Länk till Västtrafiks kundservice.

All trafik, med undantag av utryckningsfordon, skall lämna företräde för spårvagnstrafik vid korsningar som inte är ljusreglerade. Denna trafikregel omfattar alltså även gångtrafikanter, cyklister, mopedister med flera.

Vad får jag ha med mig?

I stadstrafiken kan du inte ta med cykeln på spårvagnen. Det är främst av säkerhetsskäl, men också på grund av platsbrist. En hopfälld minicykel, som du på egen hand kan bära, betraktas dock som bagage och får tas med utan kostnad.

Har du barnvagn reser ni alltid i mån av plats och tyvärr går det inte att förutse om det kommer att finnas plats för dig och din barnvagn på en särskild avgång.