Hoppa till huvudinnehåll
Bild på spårvagns spår

Utredning av visselblåsningar inom Banteknik klar

Efter flera anmälningar till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande affärsområde Banteknik, har granskningsrapporten från KPMG nu överlämnats till Göteborgs Spårvägar.

Utredningen har syftat till att klarlägga misstänkt olovligt användande av tjänstefordon, felaktig tidrapportering och hantering av metaller. Göteborgs Spårvägar har polisanmält händelser i visselblåsanmälningar som gäller hantering av metallskrot. I polisens förundersökning råder sekretess och den är inte klar.

KPMG:s rapport pekar inte ut enskilda medarbetare eller chefer, utan visar på avvikelser i arbetssätt, rutiner och uppföljning som gör det möjligt för medarbetare att använda fordon eller rapportera arbetstid på felaktiga sätt.

– Vi har följt upp avvikelser i klargörande samtal med medarbetare och överlag fått trovärdiga förklaringar som har bekräftats av underlag, arbetsorder eller tidrapporter, säger Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar. I en del fall har avvikelser godkänts i förväg av närmaste chef, exempelvis privata körningar i samband med beredskap.

Parallellt med utredningen har Göteborgs Spårvägar sett över och infört åtgärder för att stoppa möjligheterna att använda fordon utöver planerad tjänst eller att rapportera in felaktig arbetstid. De innebär nya regler, rutiner och instruktioner för medarbetarna.

– Vi har tagit tag i felaktigheterna och sedan i höstas ser vi att vi har en god utveckling inom området, säger Hans Nilsson. Det har varit en bristande styrning och ledning i affärsområde Banteknik. Trots att medarbetare har fått korrekt introduktion har riktlinjer inte följts. Felaktiga arbetssätt och beteenden har varit historiskt och kulturellt accepterat. I nuläget bedömer vi att det inte blir några omedelbara ansvarsåtgärder. Vi ska dock konsultera juridisk expertis för slutligt fastställande.

Nu fortsätter arbetet för Banteknik med en ny ledning och en tydlig handlingsplan på plats, som framåtriktat driver verksamheten och utvecklingen. Där ingår också satsningar på arbetsmiljön med systematiska utbildningsaktiviteter för medarbetare och chefer.

Publicerad

Kontakt