Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M33 i verkstad

Upphandling av ny spårvagn M33

Upphandlingen av ny spårvagn M33 har nu passerat en viktig milstolpe genom att det förfrågningsunderlag  som skall ligga till grund för anbud har distribuerats till det/de företag som klarat de uppställda kvalificeringskraven.

 Vilket/vilka företag som deltar i den fortsatta processen, eller hur många företag som kvalificerats, är belagt med sekretess. När förfrågningsunderlaget nu är distribuerat ges det/de utvalda företaget/företagen möjlighet att ställa frågor på materialet. Detta pågår fram till mitten av sommaren 2015 varefter anbud sedan skall lämnas in. Därefter vidtas ett omfattande utvärderingsarbete, och förhoppningen är sedan att beslut om vem som vunnit upphandlingen skall kunna meddelas under första kvartalet 2016.

De första vagnarna bedöms kunna vara på plats 1,5-2,5 år därefter.

Bakgrund:

Kommunstyrelsen i Göteborg gav den 2 februari 2013 Göteborgs Spårvägar i uppdrag att ansvara för upphandling och inköp av nya spårvagnar till Göteborg. Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under en 10-års period. Det omedelbara behovet är 40 spårvagnar med en option om ytterligare 60 stycken. Styrelsen för Göteborgs Spårvägar är ytterst ansvariga för uppdraget.

Publicerad