Trafikantservice vinner nytt avtal – Trafikservicetjänster

Trafikantservice vinner nytt avtal – Trafikservicetjänster

Göteborgs Spårvägars dotterbolag Trafikantservice har tecknat ett 3-årigt avtal med Västtrafik om leverans av trafikservicetjänster i Göteborg.

Tjänsterna innebär leverans av trafiksamordning, störningsledning, service för hållplatsinformation samt att tillhandahålla informatörer och eventpersonal som används främst vid trafikomläggningar och olika evenemang.

– Vi är väldigt glada över vinsten. Dessa tjänster kompletterar våra andra uppdrag på ett utmärkt sätt och ger oss en bra mix av viktiga kringservicefunktioner inom kollektivtrafiken i Göteborg, säger Marja-Leena Uitto Adolfsson operativ chef för Trafikantservice och fortsätter

– Några av tjänsterna började vi utveckla redan på 90-talet och att vi nu får fortsätta det utvecklingsarbetet inklusive ta oss an några nya områden vilket är väldigt positivt. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till kollektivtrafikens utveckling.