Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn kör över bro i centrala Göteborg

Tilldelningsbeslut i upphandling av nya spårvagnar klart

Göteborgs Spårvägars styrelse har utsett Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya spårvagnar, typ M33, i Göteborg. Upphandlingen avser 40 spårvagnar med möjlighet till köp av ytterligare maximalt 60 vagnar fram till 2026. Nu inträder en avtalsspärr som löper ut den 25 april, därefter blir avtalet giltigt.

 – Leverantörerna är ledande på spårvagnar och de nya spårvagnarna blir ett viktigt bidrag för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborg, säger Endrick Schubert, styrelseordförande i Göteborgs Spårvägar.

Upphandlingen omfattar 40 spårvagnar i grundbeställningen. De två första spårvagnarna ska levereras till Göteborg under hösten 2018. Dessa ska testas och köras i linjetrafik i minst
20 000 km per vagn innan de blir slutligt godkända av Göteborgs Spårvägar. Därefter ska resterande 38 vagnar levereras med en leveranstakt på cirka två nya vagnar per månad tills samtliga 40 vagnar är på plats under 2020.

Utvärdering med fokus på kvalitet

Totalt sex anbudsgivare lämnade anbud i upphandlingen. Anbuden lämnades i juli 2015, därefter har ett mycket omfattande utvärderingsarbete pågått. Utvärderingen har baserats på en modell där kvalitet har beaktats i hög grad tillsammans med pris. I kvalitetsutvärderingen har även leverantörens förmåga att genomföra projektet professionellt samt kvaliteten på dokumentation och utbildning ingått.

Det vinnande anbudet fick högst poäng i kvalitetsutvärderingen, vilket i kombination med ett förhållandevis lågt anbudspris blev avgörande. Anbudspriset bygger på ett teoretiskt uppskattat inköp av 82 spårvagnar på sikt inklusive kostnader för drift och underhåll av dessa under 15 år.

Avtal med leverantören blir giltigt tidigast den 26 april. Fram till dess har övriga anbudsgivare möjlighet att begära så kallad överprövning hos förvaltningsrätten.

Ytterligare information om avtalet publiceras i samband med att avtalet blir giltigt.

Fakta kring upphandling av nya spårvagnar, typ M33

I maj 2013 gav kommunfullmäktige i Göteborg uppdraget att upphandla nya spårvagnar till Göteborgs Spårvägar. Ytterst ansvarig för upphandlingen och beställningen är Göteborgs Spårvägars styrelse

Upphandlingen har genomförts i två steg. I första steget skedde en så kallad prekvalificering, där nio leverantörer deltog. Därefter bjöds åtta leverantörer in till anbudsinlämning. Totalt sex leverantörer har lämnat anbud. Dessa är Alstom, Bombardier/Vossloh Kiepe, CAF, PESA, Skoda och Stadler.

Beskrivning av upphandlingen

Målet med upphandlingen är att anskaffa nya spårvagnar med utformning och egenskaper som är mycket väl anpassade för Göteborg och dess befintliga infrastruktur. Vagnarna ska ersätta en del av den äldre fordonsflottan och göra det möjligt att utöka tjänsterna i Göteborgs spårvagnsnät samt erbjuda passagerare moderna och attraktiva fordon.

Avsikten har varit att upphandla ett modernt, säkert och energieffektivt fordon som erbjuder hög komfort för såväl passagerare som förare. Kraven på ljud- och gångegenskaper är högt ställda och så låg påverkan som möjligt på infrastruktur och boendemiljö har eftersträvats.

Upphandlingen omfattar 40 spårvagnar med en längd på 29 – 33 meter, dels 30 enriktningsvagnar, dels 10 tvåriktningsvagnar. Förutom spårvagnarna ingår dokumentation, utbildning av förare och underhållspersonal samt vissa typer av reservdelar och annan utrustning.

Tvåriktningsvagnarna skiljer sig från enriktningsvagnarna genom att de har förarhytt i båda ändar och dörrar på båda långsidor av vagnen. Det innebär att de kan köras i två riktningar utan att behöva vända i en vändslinga, vilket alla spårvagnar i Göteborg gör idag. Tvåriktningsvagnarna kommer främst att göra nytta vid spårarbeten när det bara går att köra trafik på det ena av de två spåren på en linje.

Utöver de 40 vagnarna i grundbeställningen omfattar upphandlingen även möjlighet till köp av maximalt ytterligare 60 vagnar. Dessa vagnar kan vara av samma typer som de 40 första vagnarna, men det kan också vara 40 . 45 meter långa enriktningsvagnar. De längsta vagnarna som körs i Göteborg idag är som jämförelse cirka 31 meter långa.

Fördelen med längre vagnar är att de ger plats för fler resande. Men för att kunna köra med så långa vagnar krävs bland annat ombyggnader och anpassningar av hållplatser, depåer och ljussignaler i korsningar. Det kommer därför att dröja några år innan sådana vagnar kan användas.

Anbudsutvärdering

Förfrågningsunderlaget har bestått av ungefär 800 sidor. Utvärderingen av anbuden har baserats på

följande utvärderingsområden:

  • Anbudspris
  • Teknisk och funktionell kvalitet
  • Kommersiell kvalitet

Utvärderingen har gjorts av olika utvärderingsgrupper som har bestått av olika specialister inom Göteborgs Spårvägars organisation samt även externa resurser. Deltagarna har varit sakkunniga inom respektive område som har utvärderats, till exempel teknik, drift, underhåll och kommersiella frågor.

Valet av spårvagn

Spårvagnsmodellen i anbudet är baserad på plattformen Flexity från Bombardier. Den körs bland annat i Melbourne, Australien samt i Dresden och Bremen i Tyskland.

Avtalsfrågor

Vi kommer att berätta om avtalets innehåll när det börjar gälla, vilket blir efter avtalsspärren som löper ut den 25 april.

Publicerad