Stor succé för styrelsens studiebesök på GS

Stor succé för styrelsens studiebesök på GS

Under onsdag och torsdag förra veckan samlades vd, styrelse och bolagsledning för vårens strategidagar. Träffen innehöll också besök på våra fastigheter och depåer runt om i Göteborg. Stefan Olinder, ordförande i styrelsen, pekar på vikten av att styrelsen får den här inblicken i verksamhetens utveckling.

Spännande med rälsbockning

Många i gruppen uttryckte en uppskattning av att få träffas och komma ut och se verksamheten. Alla i gruppen kände att de lärt sig något nytt och tyckte det var intressant att få se hur det går till när räls bockas.
-Praktisk förståelse av det teoretiska i verksamheten är en viktig lärdom från dagen, avslutar vd Hans Nilsson med.