Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn kör över bro

Stängd Göta älvbro – ny utmaning för störningsledaren

Nils Olsson* är störningsledare för kollektivtrafiken. Nu tar han sig an ett nytt och omfattande uppdrag – att planera för hur kollektivtrafiken ska fungera om man tvingas stänga Göta älvbron akut.

Att vara störningsledare innebär att planera för att kollektivtrafiken fungerar trots akuta störningar. Det handlar om att identifiera kritiska platser och ta fram en plan för hur man ska agera om något händer. Och om krisen inträffar är det störningsledaren som koordinerar arbetet, bedömer vilka extraresurser som behövs på plats och har planerade resurser på plats inom en timme.

– Mitt uppdrag nu är att planera för hur kollektivtrafiken ska fungera om Göta älvbron plötsligt måste stängas för trafik. Det handlar framför allt om att planera för alternativa färdvägar så att resenärerna kommer fram oavsett vart de ska, säger Nils Olsson.

En stängning av Göta älvbron skulle kapa all spårvagnstrafik och stora delar av busstrafiken mellan Hisingen och centrum. Ett högst troligt scenario med tanke på brons skick. Fram till sommaren kommer Nils att arbeta med att identifiera och planera för hur körvägarna för spårvagnar och bussar skulle se ut om bron stängs.

– Att arbeta som störningsledare är ett både inspirerande och utmanande uppdrag som verkligen sätter kundens behov i fokus, säger Nils Olsson.

Funktionen störningsledare inrättades formellt strax innan sommaren förra året och är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Spårvägar och Västtrafik med syfte att öka krisberedskapen för kollektivtrafiken.

I december testades funktionen under skarpt läge när Älvsborgsbron stängdes för trafik på grund av stormen Sven.

– Allt rullade på enligt vår plan – informatörer kallades in, skyltar sattes upp och trafikdirigerare ringdes in. Men då handlade det om en storm som bedarrade efter några timmar. Att planera för Göta älvbron är en större utmaning. Vi vet att det kommer bli problem med den gamla bron och då är risken stor att bron är obrukbar under en längre tid. Då gäller det att vi är väl förberedda, säger Nils Olsson.

På några års sikt räknar Nils Olsson med att ha tagit fram ett 30-tal krisscenarios och planer för hur man ska hantera kollektivtrafiken i ett kritiskt läge på olika platser runt om i regionen.

* Från och med 1 juli 2014 är Linda Petersson strörningsledare.

Publicerad