Säker och trygg i trafiken

Att du känner dig säker och trygg när du reser med våra spårvagnar är av högsta prioritet. Därför jobbar vi ständigt med det förebyggande arbetet och ser till så att våra förare kontinuerligt genomgår kontroller och fortbildning i säkerhet. Om en olycka är framme lägger vi stor vikt vid att följa upp och utreda hur den kunde ske samt vidtar de åtgärder som går för att händelsen inte ska upprepas igen.

Du som resenär kan också bidra till ökad säkerhet för dig själv och trygghet för våra förare. Tänk gärna på följande punkter när du reser med kollektivtrafiken.

 • Respektera signaler och skyltar

  Stå kvar vid röd gubbe eller blinkande varningslampor tills de slagit om till grönt eller släckts. Många av våra spårsträckor är, enligt lag förbjudet att beträda.

 • Se dig alltid för innan du passerar spåret

  Många av våra tillbud uppstår när människor chansar och försöker hinna över spåret, trots att en spårvagn är på väg. Tänk på att spårvagnen har betydligt längre bromssträcka och inte kan styra undan som andra fordon.

 • En spårvagn har i de allra flesta fall företräde

  Tänk på att du alltid som medtrafikant skall lämna företräde för en spårvagn. Det gäller även vid rondeller, obevakade övergångsställen och cykelöverfarter.

 • Missat vagnen? Vänta på nästa

  Risken är stor att du tappar uppmärksamheten på annan trafik om du försöker springa ikapp en vagn som redan lämnat hållplatsen.