Hoppa till huvudinnehåll
Räls

Rapportering om hot av spårvagnsförare

Sveriges Radio P4 Göteborg har de senaste dagarna rapporterat om att hot mot spårvagnsförare i Göteborg ökar. Antalet händelserapporter om hot har ökat från 10 till 39 under perioden 2011 – 2015.

– Det är svårt att dra slutsatser av statistiken, då vi under samma period har jobbat mycket med att uppmana våra förare att rapportera händelser om hot och våld, säger Niclas Olsson, trafikchef på Göteborgs Spårvägar. Det finns en uppfattning om att hoten ökar och för oss är det viktigt att våra förare rapporterar händelserna så att vi får en korrekt bild och kan arbeta förebyggande. Varje gång en förare utsätts för hot är en gång för mycket – det är alltid en enskild person som drabbas.

När händelser sker ute i trafiken går förarens och resenärernas säkerhet först. Göteborgs Spårvägars trafikledning som finns på stan dygnet runt stöttar förarna och polis tillkallas också när det behövs. Förare som utsätts för händelser som hot och våld blir avlösta och får stöd genom olika åtgärder. I många fall stoppas också trafiken om det är inte tryggt för förare och resenärer att resa på den aktuella sträckan, vilket drabbar alla resande.

Alla händelser inom hot och våld anmäls som tillbud och/eller arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Om föraren vill så polisanmäls även händelsen av Göteborgs Spårvägar. De flesta förundersökningar kring hot och våld läggs dock ned i brist på bevis.

Insatser för att förebygga hot och våld

Göteborgs Spårvägar samarbetar bland annat med MBU (Människan bakom uniformen), skolor och stadsdelarna i Göteborg för att förebygga hot och våld. Det handlar om bygga förståelse för hur det känns att utsättas för händelser som hot. Minst lika viktigt är att skapa kontakt och bygga relationer mellan deltagarna och våra medarbetare.

– Det är främst våra förare som leder och deltar vid dessa aktiviteter, som bland annat innehåller skolbesök, rollspel och samtal som kan handla om varför barnen koppelåker på spårvagnar, om det är okej att kasta sten in på mammas eller pappas jobb och hur det kan kännas att arbeta vid hotfulla situationer, berättar Niclas Olsson.

Händelserapportering för hot mot spårvagnsförare 2011 – 2015

Typ av händelse20152014201320122011
Hot mot personal393317510
Antalet registrerade händelser om hot mot spårvagnsförare är 13 per den 17 maj 2016.

Länkar till inslaget

Fredagen den 20 maj: Hot mot spårvagnsförare ökar

Söndagen den 22 maj: Spårvagnsförarnas anmälningar leder inte till åtal

Publicerad