Hoppa till huvudinnehåll
Grupp med personer samtalar intill ankommande spårvagn

Överprövning har begärts för upphandlingen av nya spårvagnar

Förvaltningsrätten i Göteborg har fått begäran om överprövning av Göteborgs Spårvägars upphandling av nya spårvagnar, typ M33. Begäran har lämnats av leverantören Skoda Transportation A.S och det innebär att avtal inte får ingås med leverantören Bombardier Tranportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH utan att frågan hänskjuts till förvaltningsrätten för avgörande.

Tilldelningsbeslutet för upphandlingen lämnades den 15 april 2016 och därefter har en avtalsspärr gällt som löpte ut den 25 april. Under den perioden har övriga anbudsgivare haft möjlighet att begära så kallad överprövning.

Överprövning är en rättighet som alla anbudsgivare som deltagit i upphandlingen har och som innebär att förvaltningsrätten, som första rättsliga instans, ska granska tilldelningen och om upphandlingen har följt gällande regelverk om offentlig upphandling utifrån de skäl som den klagande anbudsgivaren anför.

Det är svårt att beräkna hur lång tid en överprövning tar. Det beror bland annat på hur komplicerad upphandlingen är, vilka skäl de olika parterna anför, hur många gånger de olika parterna responderar på den andra partens argument och hur belastningen på förvaltningsrätten är.

Efter att förvaltningsrätten lämnat sitt beslut inträder en ny avtalsspärr om 10 dagar under vilken parterna kan begära prövningstillstånd i högre rätt, kammarrätten. Om kammarrätten beviljar sådant tillstånd fortsätter processen på ett liknande sätt som i förvaltningsrätten, Om prövningstillstånd inte erhålls, fastställs domen från förvaltningsrätten.

Om domstolen fastslår Göteborgs Spårvägars tilldelningsbeslut så kan avtal ingås efter den nya avtalsspärren.

Publicerad