Hoppa till huvudinnehåll
Bild på spårvagns spår

Omedelbart stopp för svetsning som skapar farlig brandrök

Göteborgs Spårvägar har upptäckt att en produkt som finns runt rälen vid reparation av rälsbrott kan medföra risker för våra svetsare. Produkten finns på cirka fem procent av spårvägsanläggningen. Trafikkontoret i Göteborgs stad äger spårvägsanläggningen och Göteborgs Spårvägar utför arbete och underhåll på anläggningen enligt Trafikkontorets instruktioner. Samma dag som risken upptäcktes fattade avdelningschef på Infrastruktur och driftsäkring, Susanne Hultgren samt arbetsmiljöingenjörerna på Säkerhetsenheten beslut om att omedelbart avbryta allt svetsarbete där produkten finns tills att en säkrare användning eller annat alternativ har tagits fram. Göteborgs Spårvägar har anmält händelsen som allvarligt tillbud till arbetsmiljöverket samt påbörjat en intern utredning, riskbedömning och handlingsplan.

Produkten är ett plastämne som finns runt rälen och har tidigare kontrollerats med fokus på isocyanater enligt gällande regelverk. I samband med att riskbedömningen för produkten skulle uppdateras uppstod frågan om riskerna med brandrök som uppstår vid upphettning.

I enlighet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete inledde vi ett nytt samarbete med en specialist som har erfarenhet av arbetsmiljöarbete kopplat till brandrök. Efter noggrann insamling av exponeringstider och arbetsmetoder visade utredningen att det finns risker med svetsarbeten i anslutning till plastämnet. Omedelbart stoppades alla svetsarbeten på de platser där plastämnet finns.

Göteborgs Spårvägars enhet som arbetar med svetsning har tagit fram en ny arbetsmetod med specialtillverkad utrustning som ska säkerställa att teknikerna inte exponeras för brandrök. De initiala testerna visar gott resultat.

Den nya arbetsmetoden kommer att följas upp och säkerställas med hjälp av framtida mätningar.
Göteborgs Spårvägar har tagit fram en handlingsplan och utreder riskerna skyndsamt i dialog med Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Publicerad

Kontakt