Vision, mission och kärnvärden

Vision

En hållbar spårvägsresa i världsklass

Vi är Nordens största spårvägsbolag och en av de större aktörerna i Europa. Vi kan och vi ska jämföras med de bästa i världen!

Mission

Tillsammans sätter vi Göteborg i rörelse

Vi ger göteborgarna rörelsefrihet och hjälper dem med livspusslet. Vi är en viktig del i deras vardag och varje dag ska vi arbeta för bästa möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet. För att lyckas måste vi arbeta tillsammans.

Kärnvärden

Våra kärnvärden är utgångspunkten för vårt arbete varje dag. De fungerar som en kompass både i vardagen och på längre sikt.

Vi sätter säkerheten främst
Ingen medarbetare, resenär eller vår miljö ska skadas av vår verksamhet. Jag vet att vardag och slentrian är den största risken för tillbud och olyckor. Därför tar jag ett förebyggande säkerhetsansvar.

Vi har resenärsfokus
Jag är nyfiken på, och intresserar mig för våra resenärers behov. Jag tar ansvar för att utveckla resandet och för hur vårt varumärke uppfattas.

Vi samarbetar och är engagerade
Jag samarbetar med mina arbetskamrater och är engagerad i dialogen om vår verksamhets kvalitet. Jag är proaktiv när jag jobbar med samarbetspartners. Och jag förbättrar ständigt mitt arbetssätt och bidrar till utveckling, både av mig själv och andra.

Vårt medarbetarskap
Jag bidrar till ett öppet och tillåtande arbetsklimat genom att behandla alla på ett respektfullt sätt.

Jag samarbetar med andra och tar till mig deras kunskap och erfarenheter samt delar med mig av mina.

Jag bidrar till att motverka och lösa konflikter.

Ledstjärnor för våra chefer
Ledaren etablerar och utvecklar förtroendefulla kundrelationer.

Ledaren skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna.

Ledaren agerar tydligt i sin arbetsgivarroll.

Ledaren leder mot långsiktiga mål och främjar utveckling.

Ledaren följer upp utfall och resultat, analyserar och fattar de beslut som krävs.