Vi är göteborgarnas bolag

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Temporär bild på styrelsen
Temporär bild på Göteborgs Spårvägars styrelse, tagen den 9 mars 2023

Styrelse i Göteborgs Spårvägar AB

Johanna Hector Lund (S) Ordförande

Stefan Olinder (M) 1:e vice ordförande

Bijan Zainali (S) 2:e vice ordförande

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lüthje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)

Michael Boström (M)

Urban Junevik (V)

Torbjörn Christensson (D)

Kent Lagrell (M)

Fackliga företrädare

Kommunal
Jihad Aoud

Per-Åke Karlsson

Jimmy Jansson

Erling Nilvall

 

Vision

Vladimir Prodanovic

Miroslaw Lakobrija