Vi är göteborgarnas bolag

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelse i Göteborgs Spårvägar AB

Stefan Olinder (M) Ordförande

Soili Brunberg (MP) 1:e vice ordförande

Peter Hermansson (M) 2:e vice ordförande

Johanna Hector Lund (S) Ledamot

Oskar Karlsson (V) Ledamot

Claes Westberg (D) Ledamot

Patrik Johansson (S) Ledamot

Ulf Sjöberg (L) Ledamot

Carsten Jensen (L) Ledamot

Peter Forsling (M) Ersättare

Boris Ståhl (S) Ersättare

Miriam Friedleander (Fi) Ersättare

Mats Jakobsson (D) Ersättare

Per Tenggren (S) Ersättare

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Trafik
Per-Åke Karlsson

Jihad Aoud

Kommunal Väst Teknik
Jimmy Jansson

Lars-Inge Andell

Vision
Miroslav Lakobrija

Vladimir Prodanovic