VD för Göteborgs Spårvägar

Hans Nilsson

Bolagsledning

Avdelningschef Trafikpersonal och service

Ann-Sofie Aiazzi

Avdelningschef Trafikledning och information

Daniel Gaffby

Avdelningschef Infrastruktur och driftsäkring

Susanne Hultgren

Avdelningschef Ledning och kommunikation

Frida Hagenius

Avdelningshef HR och Kultur

Malin Andersson

Avdelningschef SKIP och förbättring

Bernt-Erik Johansson

Avdelningschef Ekonomi och upphandling

Linda Rudenwall

Avdelningschef Marknad och produkt

Mikael Skoglund

Fordon och driftsäkring

Bülent Esenteg

Övriga ärenden

För övrig information och/eller frågor, kontakta:

Växel

Telefon 031-732 10 00

E-post info@sparvagen.goteborg.se

Har du som resenär synpunkter eller frågor om din resa ber vi dig ta kontakt med Västtrafik.

Hyra en gammal spårvagn

Ringlinien