Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn 4 mot Angered i stadstrafik

Olyckorna minskar på Göteborgs Spårvägar

De senaste 10 åren har antalet olyckor på Göteborgs Spårvägar minskat kraftigt från drygt 700 till 511 i fjol. Även antalet tillbud, där något inträffat som varit nära att leda till olycka, minskar. Under 2013 rapporterades 2226 tillbud in att jämföra med 2262 året innan. Det visar den årliga säkerhetsrapporten som Göteborgs Spårvägar presenterade igår.

Det äröverlag positiva siffror som presenteras i rapporten och trenden är nedåtgående för de allra flesta olyckskategorierna.

– Olycksstatistiken var visserligen ännu lägre 2012, med 487 inrapporterade olyckor, men dess för innan var siffrorna högre. Framför allt handlar olyckorna om materiella skador och lindriga personskador. Under 2013 skadades 135 personer lindrigt, att jämföra med 292 tio år tidigare. 8 personer blev allvarligt skadade i fjol. Vi har lyckligtvis inga omkomna, säger Peter Winberg, trafiksäkerhetschef på Göteborgs Spårvägar.

Den vanligaste olyckan är vägtrafikolyckor, dvs sammanstötning mellan spårvagn och t ex bil, buss, cykel eller moped. 237 sådana olyckor rapporterades in under 2013, vilket är den lägsta siffran på 10 år.

– De vanligaste orsakerna till den här typen av olycka är när ett fordon gör ett filbyte eller svänger framför en spårvagn. Taxibilar är inte sällan förekommande i statistiken liksom bilar som parkerat för nära spårområdet. Däremot skedde endast fem olyckor där cykel eller moped var inblandade under 2013.

Sammanstötningar mellan olika fordon inom kollektivtrafiken eller där spårvagnen kör på ett annat föremål, t ex vilt, staket eller hinder på spåren är också en vanlig orsak till olycka. Däremot ger dessa olyckor sällan personskador.

Fallen inne i vagnen ökar

Förra året skadades 67 personer lindrigt och 4 personer allvarligt vid av- och påstigning eller efter att ha ramlat i eller från spårvagnen. Även den siffran minskar för varje år.

– Men just fall inne i vagnen har däremot ökat något jämfört med tidigare år. Detta trots att vi har satt upp fler stöttor, stänger och handtag för resenärerna. Men, då får vi inte glömma att det är betydligt fler som åker kollektivt idag och att det går fler turer, vilket kan vara en förklaring till siffran, säger Peter Winberg.

Framför allt är det äldre personer som skadar sig vid fall som ofta beror på kraftiga inbromsningar.

Antalet olyckor med fotgängare i och kring spåren var 25 under förra året. Tillbuden var desto fler, 702 stycken.

– Förarna rapporterar att personer som rör sig i trafiken ofta är upptagna med sina telefoner och har fokus där istället för på trafiken. Varje dag tvingas förarna till kraftiga inbromsningar på grund av detta.

Ett fortsatt problem för Göteborgs Spårvägar är så kallad medåkning och grön laser som bländar föraren. För att komma till bukt med de två problemen kommer Göteborgs Spårvägar att jobba proaktivt med att vara ute och informera i skolor för att beskriva riskerna runt såväl medåkning som grön laser.

Bättre på att rapportera in

Göteborgs Spårvägar jobbar hela tiden med att få ner antalet olyckor och tillbud. Men för att det arbetet ska bli ännu bättre behöver antalet inrapporterade tillbud bli fler.

– Dagens siffror är alltför låga för att vara realistiska. I snitt rapporterar varje förare in 4 tillbud/år. Nu satsar vi på att göra det enkelt att rapportera in, så att vi får en tydlig bild över var tillbuden sker så att vi kan fortsätta att jobba förebyggande på dessa platser, Peter Winberg.

Under 2014 introduceras t ex en mobil app som ska göra det enkelt för förarna att rapportera även mindre tillbud. Ju mer kunskap Göteborgs Spårvägar får om vad som inträffar ute i trafiken, ju bättre kan de bli på att bygga bort problem som dålig sikt eller annat som gör att förarna tvingas till oplanerade inbromsningar. Detta tillsammans med fortbildning för förarna är en viktig del i det hela tiden pågående arbetet med att förbättra ledningssystemen och säkerhetskulturen för att bygga en säker kollektivtrafik

När är det då tryggast att åka? Statistiken visar att vill man vara extra försiktig ska man åka kollektivt på kvällarna eller nätterna, gärna på onsdag, lördag eller söndag och inte mellan lunch och fram till kl 18 på vardagar!

För ytterligare information, kontakta
Peter Winberg, trafiksäkerhetschef på Göteborgs Spårvägar
Telefon: 031-732 11 70
peter.winberg@sparvagen.goteborg.se

Publicerad

Kontakt