Hoppa till huvudinnehåll
Budskap som användes för att locka intresse till att bli mentor

Nya förare får extra stöttning genom nytt initiativ

Under hösten har vi sökt 40+ nya mentorer bland våra befintliga förare och vi kan nu konstatera att vår interna rekryteringskampanj varit framgångsrik då söktrycket och engagemanget varit stort.

Uppdraget som mentor är ett viktigt initiativ ur många perspektiv. Det är inte bara ett sätt att stötta nyutbildade förare och skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas i sitt uppdrag, det är också en utvecklingsmöjlighet för föraren som tar sig an rollen som mentor. Det är ett sätt att stärka samhörigheten och ta till vara på kompetens inom förarkåren.

Som mentor får våra förare chansen att dela med sig av sin kunskap, erfarenhet och passion för sitt yrke till sina nya kollegor som behöver stöd och vägledning. De får också möjlighet att lära sig nya saker, utveckla sina pedagogiska färdigheter och bidra till en bättre arbetsmiljö och företagskultur. För egen utveckling så kommer de också få knyta nya kontakter, samarbeta med andra avdelningar och få feedback från instruktörer och chefer.

Nästa steg innefattar planering av fortbildning för de nya mentorerna.

— Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa goda förutsättningar för våra framtida kollegor, hälsar Anna-Malin Frisk Bakke som är utvecklingsledare.

Publicerad

Kontakt