Hoppa till huvudinnehåll

Nu startar upphandlingsarbetet för nästa generations spårvagn

Göteborgs Spårvägar kan nu genomföra upphandlingen för investeringar i nya spårvagnar. Det står klart efter kommunfullmäktiges beslut den 23 maj.

Därmed är alla formella beslut tagna kring upphandlingen att “anskaffa 40 spårvagnar med option om ytterligare 60 stycken”.
Göteborgs Spårvägar har sedan tidigare bildat en projektgrupp, som leds av Christer Olsson tidigare chef för spårvagnsverksamheten, och arbetet i den grupperingen intensifieras nu i och med fullmäktiges beslut.

– Vi har etablerat projektorganisationen, startat upp med regelbundna möten i olika grupperingar och går nu igenom det framtagna upphandlingsmaterialet som vi fick till oss i april, säger Christer Olsson.

Arbetet med att upphandla och beställa nästa generations spårvagnar tar tid med tanke på affärens storlek och mycket i och kring upphandlingen är omgärdat av upphandlingssekretess.

– Det här är ett prestigeuppdrag för Göteborgs Spårvägar och nu när startskottet har gått ser vi fram emot det stora och ansvarsfulla arbete som det innebär att upphandla Göteborgs nya spårvagnar, säger Christer Olsson.

Kort fakta

Göteborgs Spårvägar har fått i uppdrag att vara ansvarig för upphandling och beställning av nya spårvagnar. Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under kommande 10-årsperiod. Uppdraget innebär att anskaffa 40 spårvagnar med option om ytterligare 60 stycken. Göteborgs Spårvägars styrelse är ytterst ansvariga för upphandlingen och beställningen. För uppdraget har en särskild projektgrupp bildats, som leds av Christer Olsson. Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik, Trafikkontoret och Kommunleasing AB utgör alla viktiga parter i det fortsatta arbetet.

Upphandlingssekretess innebär att i det här skedet av processen kan vi inte ge inte ge fler detaljer om projektet.

Publicerad