Hoppa till huvudinnehåll
Bild med texten

Nöjda kunder och hög leveransnivå

Under 2015 levererade Göteborgs Spårvägar 127 miljoner delresor i Göteborgs kollektivtrafik. Vår bussverksamhet* nådde en fantastiskt bra leverans till kund – i stort sett sattes 100 procent av alla turer med en kundnöjdhet på 95 procent. I spårvagnstrafiken har vi en lite mer pressad situation på grund av att inte alla vagnar av typ M32 är i trafik. Trots det har vi kört så gott som alla turer och når en kundnöjdhet på 92 procent. Trafikantservice vann upphandlingen för hållplatsservice i Göteborg, ett avtal som utvidgas med kranskommuner under 2016.

Under 2015 överträffade vi alla våra mål i Västtrafiks nöjd kund-undersökningar. Resultat som helt beroende av alla våra medarbetares kundfokus och engagemang. Det är vi mycket stolta över.

Ekonomin har gått bra i alla tre bolag i koncernen. Omsättningen uppgick till 1 250 Mkr och rörelseresultatet ligger på cirka 25 Mkr, vilket ger en marginal på ungefär 2 procent.

I fokus under 2015

Under 2015 har upphandlingen av nya spårvagnar, M33, pågått med anbudsinlämning och utvärdering. Beslut om leverantör sker våren 2016 och de första vagnarna beräknas levereras under 2018.

De akuta reparationerna av takkonstruktionen i Vagnhallen Majorna inleddes under hösten efter att stora rötskador hade upptäckts. Ett nära samarbete med fastighetskontoret som äger fastigheten innebar att vi kunde säkra både trafiksättning av halva spårvagnstrafiken som sker från Majorna och en säker arbetsmiljö för våra medarbetare på plats.

Trafiknämnden i Göteborgs Stad beslutade under hösten att häva avtalet med Ansaldobreda. I samband med beslutet fick Göteborgs Spårvägar uppdraget att genomföra de tekniska åtgärder som krävs för att få alla vagnar av typ M32 i trafik.

Revisionen av spårvagnar av typ M31 fortsatte enligt plan. Av 76 vagnar, kvarstår revision av 16 vagnar som blir färdiga under 2016.

Utblick 2016

Upphandlingen av de nya spårvagnarna M33 blir central i verksamheten, då utvecklingsarbetet med den nya vagnen startar efter tilldelningsbeslutet.

Depåfrågan för spårvagnar är högaktuell. Det handlar dels om utvecklingsarbetet för en planerad depå på Ringön, men också hur depån i Majorna ska tas om hand i framtiden.

Bolagsstämma

Vid bolagsstämmor i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB torsdagen den 10 mars 2016 beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelseledamöter och revisorer omvaldes i sin helhet och vid det konstituerande styrelsemötet efteråt utsågs Endrick Schubert (S) till ordförande, Ann Karlsson (V) till förste vice ordförande och Anders Källström (M) till andre vice ordförande.

Vill du veta mer om Göteborgs Spårvägar, läs verksamhetsberättelsen för 2015 här.

Publicerad

Kontakt