Hoppa till huvudinnehåll
Bild på Spårvagn

M28 tagen ur trafik

28 oktober tog Västtrafik och Göteborgs Spårvägar de allra äldsta spårvagnarna, M28, ur trafik för gott på grund av problem med rost. Trafiken påverkas och den tillfälliga linjen 14 dras in.

Planen sedan lång tid är att de gamla spårvagnarna ska ersättas av nyare. Men på grund av att resandet ökat så kraftigt under de senaste tio åren har spårvagnarna fått fortsätta köra. Nu går det inte längre.

Efter besiktning av spårvagnarna av typen M28 tas samtliga 48 vagnar ur trafik. Det var i samband med det planerade utrangeringsarbetet som problemen med rostskador upptäcktes.

– Jag beslutade då att genomföra omedelbar besiktning av samtliga spårvagnar av typen M28, säger Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar. I besiktningsomgång 1 besiktigades 15 vagnar, samtliga blev av trafiksäkerhetsskäl underkända och togs direkt ur trafik. I besiktningsomgång 2, som blev klar 28 oktober, underkändes ytterligare 10 vagnar. Då det i besiktningsomgång 3 kvarstår ytterligare 23 vagnar att besiktiga har jag idag beslutat att omedelbart ta vagnarna från både besiktningsomgång 2 ur trafik samt även de kvarstående icke besiktigade 23 vagnarna. Fordonsmodellen M28 har under sina 56 år tjänat göteborgarna väl.

Så påverkas trafiken
Det är 48 enkelvagnar av totalt 255 spårvagnar som togs ur trafik. På grund av tillgången till färre spårvagnar kommer linje 14, förstärkningslinjen mellan Wieselgrensplatsen och Kortedala, dras in.

– Vi behöver planera om trafiken och kommer köra fler enkelvagnar under en period. Vi tar hänsyn till hur resandet ser ut när vi lägger planeringen och kommer göra allt vi kan för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt, säger Niclas Olsson, affärschef för spårvagnstrafiken på Västtrafik. Linje 13 kommer fortsätta köra mellan centrum och Saltholmen, men kommer inte återgå till att köra hela sin ordinarie linjesträckning som planerat i december.

Ökad leveranstakt av nya vagnar
Samtidigt ökar leveranstakten av Västtrafiks nya spårvagnar, modell M33. Från november levereras två nya spårvagnar per månad. M33 rymmer fler resenärer än två sammankopplade spårvagnar av typen M28. Västtrafik har köpt totalt 40 M33, och 40 M34, den längre versionen.

Spårvagnstrafiken kommer vara påverkad av lägre tillgång till spårvagnar fram till nästa höst, en i successivt minskande omfattning.

För mer information kontakta Göteborgs Spårvägar via Robert Lindberg, tel. 0739-81 92 32, Hans Nilsson, vd, Göteborgs Spårvägar, tel. 031-732 11 58 eller Västtrafiks presstjänst, tel. 0771-41 43 99 eller via press@vasttrafik.se

Fotnot:
Detta avser alltså M28, de har vagnsnummer som börjar på 7.

Vi har även 55 vagnar av typen M29 som levererades 1969-1972, de har vagnsnummer som börjar på 8. Dessa fortsätter rulla i trafik.

Publicerad

Kontakt