Hoppa till huvudinnehåll
En gammal spårvagn som byggs om

M28 lever vidare som klassrum på Samskolan

Nu är vagn 768 av modell M28 på plats på Samskolans skolgård. GS styrelse fattade beslut om att skänka en M28 till Samskolan i april 2022 efter en inkommen önskan från skolan och en före detta elev vars morfar var med och designade spårvagnsmodellerna M28 och M29 på fabriken Hägglunds och söner i Örnsköldsvik.

I brevet som skickades till GS styrelse skriver hon:
 ”Spårvagnarna… vem kan vara oberörd gentemot dessa som är så starkt förknippade med Göteborg? För mig har vagnarna en väldigt speciell plats i hjärtat då min morfar Harald Hägglund var djupt engagerad i företaget som byggde dem. Han var en av sönerna som utgjorde företaget ”Hägglunds och söner”. Samtliga var engagerade i tidig ålder och slet hårt för utvecklingen av bolaget. Morfar var involverad i utformningen av M28 och M29 vilka byggdes i fabriken på Gullänget strax utanför Örnsköldsvik. Totalt har Hägglunds levererat 425 spårvagnar till Göteborgs Spårvägar.”

Plats för möten och studier

Skolan planerar är att använda vagnen som klassrum, pausrum och mötesrum samtidigt som det blir en påminnelse om hur viktigt det är att åka kollektivtrafik och bevara spårvagnarna i Göteborg.

En GS-laginsats inför leverans

Inför att 768 skulle levereras har många enheter på Göteborgs Spårvägar varit involverade. Verkstaden på Majorna har säkerställt att vagnen tömts på oljor, batterier, motor, hydraliksystem och fräschat upp inredningen. Lack- och plåtverkstaden på Rantorget har reparerat rost och sett till att den fått ny fin lack med klotterskydd och förvarat vagnen i väntan på överlämning. Innan vagnen kom på plats har Infrastruktur och driftsäkring gjort markarbete och lagt spår inne på skolgården. 

Modell M28 utrangerades i oktober 2021. Två vagnar har skänkts till Göteborgs Spårvägsmuseum och en till Samskolan. Övriga vagnar har skrotats.

Publicerad

Kontakt