Skicka e-faktura till Göteborgs Spårvägar

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Det finns flera olika sätt på hur vi kan ta emot e-fakturor från er.

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:

0088:7300009070121

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning .

Lagen kan du läsa här Länk till annan webbplats, (länk till pdf-fil).

2. Via Svefaktura 1.0

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura 1.0

GLN 7300009070121

3. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till vår leverantörsportal via knappen nedan.

Referens och övrig information

VAN-Operatör Opus Capita

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats enligt följande:

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår mottagningsadress vilket är Peppol ID eller GLN nummer i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Fakturan skall vara märk med referens av något av följande:

  • inköpsordernummer/avtalsnummer
  • ett kostnadsställe eller avdelningsnamn

 Kontaktuppgifter

efakturalevgsab@sparvagen.goteborg.se

Observera att vi inte tar emot e-postfakturor via denna adress.