Skicka e-faktura till Göteborgs Spårvägar

OBS! Från 1 januari 2023 byter vi faktureringsadresser och nedan adresser är uppdaterade.

Alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt europeisk standard.

Kravet på e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.
Lagen kan du läsa här (Länk till annan webbplats)

Du kan skicka e-fakturor till oss på flera olika sätt:

1. Via PEPPOL
I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL:
0007:5563533412

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning .

2. Via Svefaktura 1.0
Här är de tekniska uppgifter du behöver för att skicka Svefaktura till oss.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura 1.0
GLN 7381035002904
VAN-Operatör Visma Proceedo

3. Leverantörsportal
Är inget av ovanstående alternativ passar kan du istället kostnadsfritt ansluta dig till vår leverantörsportal via knappen nedan.

I de fall du inte kan skicka varken e-faktura eller ansluta dig via leverantörsportalen, går det att skicka pappersfakturor till nedanstående adress:

B150 Göteborgs Spårvägar AB
Intraservice
405 38 Göteborg

Övrig information

Fakturor utställda till Göteborgs Spårvägar AB ska uppfylla följande krav för att kunna tas emot:

•Rätt juridiskt namn ska användas på fakturan: B150 Göteborgs Spårvägar AB.

•Som referens ska beställarens namn (för- och efternamn anges), ej avdelningsnummer eller liknande. Se till att ändra gamla referenser som finns inlagda i ert system.

•Om fakturan föregås av en order från Proceedo eller InforEAM ska ordernummer skrivas in i rätt fält på fakturan.

•Fakturering ska ske per inköpsordernummer och per referens. Det är ej möjligt att fakturera flera inköpsordrar på en faktura.

•Kreditfakturor skickas på en separat faktura. Inga avdrag tillåts på efterföljande faktura.

•Vi strävar efter att få likvärdiga betalningsvillkor och därav uppmanar vi till 30 dagars betalningsvillkor. 

Mer information om vilket fält på e-fakturan som ska innehålla vilken information samt ytterligare innehållskrav på våra fakturor kan du läsa här: www.goteborg.se/fakturera 

Påminnelser och andra frågor skickas till följande adress som du alltid når oss på:

leverantorsreskontra@sparvagen.goteborg.se

Observera att vi inte tar emot e-postfakturor via denna adress.

Alternativt per brev till:

Göteborgs Spårvägar AB
Box 424
401 26 Göteborg

For information in English, please press here.