Om olyckan är framme

Spårvagn är ett av de säkraste sätten att färdas på, men vad gäller om olyckan är framme? Våra skaderutiner förklarar vad som händer vid en olycka och vem som är ersättningsskyldig.

För att göra en skadeanmälan ber vi dig fylla i blanketten nedan och skicka den till oss tillsammans med läkarintyg. Har skadan medfört några direkta kostnader så ber vi dig också skicka med originalkvitton för utgifterna. Om du inte har möjlighet att själv skriva ut blanketten för skadeanmälan kan du kontakta oss, så skickar vi dig den med posten.

Här hämtar du blankett för skadeanmälan

Vid skadetillfället är det en fördel om du kan kontakta föraren. Föraren kan snabbt kalla på den hjälp som behövs via radio samt registrera händelsen i vårt avvikelsesystem. 

Personskador

Du kan få ersättning från Göteborgs Spårvägar när du:

  • Skadat dig på en spårvagn
  • Skadat dig vid på eller avstigning
  • Blir påkörd eller tillstött av en spårvagn på ett sätt som leder till skada

Göteborgs Spårvägar ersätter inte skador som orsakats av yttre händelse, som inte kan härledas till spårvagnsdriften. Till exempel om någon kastar en sten på spårvagnen och glassplitter medför personskada.

Egendomsskador

Egendom ersätts endast om Göteborgs Spårvägar gjort fel eller varit försumlig under resan. Till exempel ersätts inte skador på kläder som uppstått genom klotterfärg, snus eller tuggummi.

Fordonsskador

Om ditt fordon skadats vid en sammanstötning med en spårvagn ska du omgående kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar Göteborgs Spårvägar.

Kontakt

Vid ersättningskrav kontaktar du Göteborgs Spårvägar på:
Telefon: 031-732 10 34
E-post: skador@sparvagen.goteborg.se
Post: Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg
Växel: 031-732 10 00