Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborgssparvagar.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på vår webbplats.

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

För webbplatsen gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborgssparvagar.se
Göteborgs Spårvägar AB är ansvarig för webbplatsen goteborgssparvagar.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Har du synpunkter på tillgängligheten?
Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem eller om du anser att webbplatsen inte uppfyller lagens krav. Mejla synpunkter till kommunikation@sparvagen.goteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten
Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.