9718155972_66db747ed2_k

Tyck och tänk om oss

Dina synpunkter på vad vi gör och hur vi kör är viktig information för oss. Ris och ros ger oss bra underlag i vårt förbättringsarbete. Alla synpunkter gällande kollektivtrafiken i Göteborg går via Västtrafik, som i sin tur skickar dem vidare till rätt trafikoperatör.

Ungefär så här går det till när vi jobbar med dina synpunkter:

  1. Synpunkten kommer in till Västtrafik via mejl, telefon, brev eller Facebook
  2. Inom kort skickar Västtrafiks kundservice vidare synpunkten till rätt kollektivtrafikoperatör, bland annat Göteborgs Spårvägar
  3. Vi tar då emot och registrerar synpunkten samt skickar den för utredning till den enhet inom koncernen som synpunkten berör
  4. Vi åtgärdar sedan eventuella brister som synpunkten pekat på och återkopplar till Västtrafik inom ett par dagar
  5. Till slut kategoriseras samtliga synpunkter och används som underlag för vårt kontinuerliga förbättringsarbete

Information om hur du lämnar en synpunkt hittar du här på västtrafik.se.

Tack för att du hjälper oss att förbättra vår service till dig!