Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M32

Kommentar om kyla i förarhytten på spårvagn M32

Sveriges Radio P4 rapporterar idag om kyla i förarhytter i spårvagnar av modell M32 med anledning av ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket.

Klimatproblemen i förarhytten har rapporterats löpande till tillverkaren Ansaldobreda, men det har inte lett till några tillfredsställande lösningar från leverantören. Göteborgs Spårvägar har genomfört och testat olika tillfälliga lösningar som har varit möjliga utifrån begränsningen i avtalsmässiga förhållanden och garantier. Eftersom garantitiden nu har upphört kan vi agera fullt ut.

Vad händer nu?

Vi har ett pågående arbete för att förbättra klimatet i förarhytten och en kontinuerlig dialog med våra fackliga organisationer i dessa frågor. Prototyptest inleds nu i mars. Installationen av prototypen sker i en vagn och utvärdering beräknas pågå till maj. Därefter blir det utvärdering av testet och om den faller väl ut så kommer serieinstallation att ses över för resterande M32-flottan. I prototyptestet ingår bland annat:

  • Tilläggsisolering av väggar och golv
  • Ny varmluftsfläkt
  • Översyn av placering av temperaturgivare
  • Åtgärder för bättre luftflöden

Vi har även kontakt med företagshälsovården om genomförande av en riskbedömning.

När det gäller våra förares arbetssituation, så fortsätter vi som tidigare. Säkerheten går först och om förare har obehag av klimatet i förarhytten ska man kontakta vår trafikledning för någon av följande åtgärder:

  • Byte av vagn
  • Avlösning av kollega
  • Turen ställs in och vagnen körs till depå

Publicerad