Bli en del av Göteborgs Spårvägar

Hos oss arbetar personer med vitt skilda kompetenser och bakgrunder för att du som resenär ska få ut det mesta och det bästa av din resa.

Vi söker alltid nya engagerade medarbetare och ledare som vill vara med och utveckla Göteborgs Spårvägar och kollektivtrafiken. Oavsett var i organisationen du befinner dig arbetar vi alla för Göteborgarnas bästa, att ge dig som resenär en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid.

Vill du bli en av oss? Läs då igenom de egenskaper vi söker hos våra medarbetare och ledare.

Medarbetare

Du och din kompetens är företagets viktigaste resurs. Medarbetarskapet hos oss innebär:

Kundens bästa är mitt fokus. Jag ger ett professionellt positivt intryck och jag ger alla kunder god service och ett respektfullt bemötande. Jag är lyhörd för kundens behov och önskemål och försöker förbättra min service efter det.

Jag bidrar till ett öppet och tillåtande arbetsklimat genom att behandla alla på ett respektfullt sätt. Jag samarbetar med andra och tar till mig deras kunskap och erfarenheter samt delar med mig av mina. Jag bidrar till att motverka och lösa konflikter.

Jag engagerar mig i mitt uppdrag och utför det med gott resultat. Jag ser till att jag har den information jag behöver för mitt uppdrag och jag lämnar den information som andra behöver ifrån mig. Jag påtalar problem och bidrar till lösningar på ett konstruktivt sätt. Jag bidrar till utveckling genom att föreslå förbättringar.

Jag värnar om företagets egendom, resurser och rykte. Jag tar till mig och följer företagets ledord, policyer och regelverk. Jag agerar som en god representant för företaget och en positiv förebild i branschen.

Ledare

Vi satsar på våra ledare och chefer. Som ledare ska du utveckla ditt eget ledarskap såväl som dina medarbetare. Att vara ledare hos oss innebär:

Som ledare inhämtar jag kundens uppfattning, behov och förutsättningar och säljer in idéer, förslag och tjänster till uppdragsgivaren. Jag utvecklar kundmötet och servicen och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i kundmötet.

Som ledare är jag närvarande, agerar föredöme och ger förutsättningar för ett engagerat medarbetarskap, en kundorienterad företagskultur och konstruktiva samarbetsformer. Jag skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang hos medarbetarna i en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt säkerställer att vi har rätt kompetens i rätt uppdrag i rätt tid.

Som ledare planerar jag och följer upp verksamheten mot våra mål samt kommunicerar detta till mina medarbetare. Jag tar tillvara på medarbetarnas kompetens, engagemang och förbättringsförslag och driver utveckling av befintliga och nya tjänster. Jag ger medarbetarna en förståelse för helheten och skapar goda förutsättningar för ett processorienterat arbetssätt.

Som ledare skapar jag förutsättningar för affärsmässighet i verksamheten och anpassar organisation och resurser efter verksamhetsbehov och förutsättningar. Jag säkerställer att företagets styrande dokument är kända och efterföljs samt agerar positiv förebild för mina medarbetare.