Hoppa till huvudinnehåll
Suddig bild på ett tågspår

Inledande analys och åtgärder för Banteknik

Efter flera anmälningar till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion gällande affärsområde Banteknik, redovisar Göteborgs Spårvägar en inledande analys och åtgärder för förändring.

Visselblåsningarna handlar framför allt om:

  • Användning av fordon
  • Hantering av arbetstid
  • Hantering av entreprenadmaterial
  • Hantering av metall
  • Psykosocial arbetsmiljö

Anmälningarna utreds externt av KPMG på uppdrag av Göteborgs Stad. Göteborgs Spårvägar bidrar i arbetet och har även gjort polisanmälningar gällande händelser i visselblåsanmälningarna.

Parallellt har Göteborgs Spårvägar även genomfört egna analyser och tagit del av fakta från KPMG:s utredning, vilket utgör underlag för åtgärder. Den inledande analysen omfattar främst händelser under 2019.

– Vi tar visselblåsningarna på största allvar och har med hjälp av KPMG och vår egen organisation satt igång och genomfört utredningar för att förstå vad som hänt, säger Hans Nilsson, VD för Göteborgs Spårvägar. Jag har också gjort polisanmälningar för att få detta utrett av polisen. Vi har i resultatet av de första utredningarna kunnat konstatera att det funnits missförhållanden i vissa delar av vår organisation. Arbetet som ligger framför oss nu består av fortsatt utredning och analys, men redan nu kommer vi att påbörja införandet av åtgärder för att komma till rätta med de problem som upptäckts.

Flera av de åtgärder som nu införs innebär nya regler, rutiner och instruktioner för personalen, detta genomförs parallellt med genomgripande utbildning av personalen inom ett flertal områden. Dessutom kommer förstärkta tekniska åtgärder inom fordonsanvändning och arbetstidskontroll att införas. Inom vissa delar av organisationen kommer en omorganisation att genomföras.

I det fortsatta arbetet kommer Göteborgs Spårvägar att ta ställning till disciplinära åtgärder mot enskilda anställda, till exempel erinran, skriftlig varning, löneavdrag eller avsked. Detta utöver eventuella rättsliga åtgärder.

Läs mer: Sammanfattning av utredning och analys.

Kontakt:
Annette Johansson, kommunikationschef, telefon 031-732 11 47,
e-post annette.johansson@sparvagen.goteborg.se

Publicerad