Hoppa till huvudinnehåll
59 nya mentorer

Idag står 59 förare redo som mentorer för kommande föraraspiranter

Det är ingen tvekan om saken – de 59 förare som från och med idag axlar rollen som mentor för våra nya föraraspiranter är både engagerade och entusiastiska!

Bakgrund till initiativet 

Varför ska vi egentligen ha mentorer inom förarkåren? Jo, här är några av skälen:

  • Det hjälper oss stärka och ta till vara på kompetensen inom förarkåren
  • Det bidrar till att skapa en positiv företagskultur
  • Mentorerna kommer att bidra till en effektivisering under trafikdagarna
  • Det förbättrar dialog och samarbete: Mentorer kan minska diskrepansen mellan personalgrupper och i samband med det skapa en starkare samhörighet
  • Framtida kompetensförsörjning: Genom att stärka instruktörsgruppen kan vi säkerställa en kontinuerlig kompetensöverföring

Mentorskap har en lång tradition inom GS när det gäller förarkåren och det är en avgörande faktor för aspiranternas upplevelse och framgång som nya förare. Tillsammans ska vi visa ett tydligt och positivt ambassadörskap, aktivt medarbetarskap och sprida kunskap i hela organisationen. 

Publicerad

Kontakt