Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M32

Göteborgs Stad vidtar åtgärder för att få M32 i trafik

Vid ett extrainsatt möte tog trafiknämnden i Göteborgs Stad i dag beslut om att vidta åtgärder för att få spårvagnarna M32 i trafik så fort som möjligt. Beslutet innebär att Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om att häva ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.

Det var en enig nämnd som i dag beslutade om att vidta åtgärder för att få ut spårvagnarna M32 i trafik. Nämndens beslut innebär att Göteborgs Stad i dag startar en process med att:

  • påkalla skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut gentemot AnsaldoBreda och Finmeccanica i enlighet med skiljeklausulen i parternas huvudavtal från år 2001.
  • varsla AnsaldoBreda om hävning och häva tilläggsavtal 7 (TA7) till huvudavtalet.

– Vårt tålamod är slut. I fler år har vi förhandlat med Ansaldobreda, som inte har levererat enligt avtal. Vi vill ge göteborgarna en pålitlig och komfortabel kollektivtrafik med hög kvalitet. Men med den undermåliga kvaliteten från Ansaldobreda är detta inte möjligt. Därför varslar vi nu om att säga upp avtalet om rostsanering med Ansaldobreda och påkallar ett skiljeförfarande, säger Johan Nyhus (S), trafiknämndens ordförande. Samtidigt som trafiknämnden tog sitt beslut om att vidta åtgärder har Västtrafiks styrelse haft ett sammanträde och beslutat att ställa sig bakom trafiknämndens beslut.

– Det är ytterst viktigt för Västtrafik att få fler spårvagnar i trafik så att vi kan möta våra kunders förväntningar på en pålitlig och bekväm spårvagnstrafik. Västtrafiks styrelse har i dag ställt sig bakom beslutet som ger oss bättre förutsättningar att få kontroll över när vi kan uppnå detta, säger Lars Holmin, styrelseordförande Västtrafik. Göteborgs Stad har köpt 65 spårvagnar från Ansaldobreda. Vagnarna har levererats mellan 2006 och januari 2013 och har allt sedan de levererades haft olika former av brister och produktionsfel, bland annat grava rostskador. Det har medfört att endast 35-40 av vagnarna är i trafik. Tilläggsavtalet, som trafiknämnden nu har beslutat om att varsla om att häva, innebär bland annat att Ansaldobreda har åtagit sig att åtgärda de rostskadade spårvagnarna. Enligt avtalet ska 16 rostsanerade vagnar levereras till Göteborg innan utgången av 2015. Hittills har tre spårvagnar levererats, men ingen av dem håller tillräckligt hög kvalitet och kan därför inte sättas i trafik.

– Vi bedömer dels att vi inte kan komma fram förhandlingsvägen och dels att Ansaldobreda inte kan leverera vagnarna så att de kan sättas i trafik. Därför vidtar vi nu de här åtgärderna, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör vid trafikkontoret, Göteborgs Stad. Beslutet innebär att projektet M32 nu kan ta kontroll över vagnarna och därmed uppfylla målen om god kollektivtrafik. Om hävning av tilläggsavtalet sker kan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ta hem uppdraget med rostsanering och tilläggsarbeten. Det innebär en säkrare leverans till en kontrollerad kostnad.

– Genom dagens beslut får vi möjlighet att göra de tekniska åtgärder som krävs för att få spårvagnarna M32 i trafik, säger Lars-Börje Björfjäll, VD för Göteborgs Spårvägar. Processen med skiljeförfarandet kan ta omkring ett och ett halvt år innan ett domslut meddelas från skiljenämnden. Domslutet kan inte överklagas.

Fotnot:

Projektet M32 är ett samarbete mellan trafiknämnden, Göteborgs Spårvägar AB, Kommunleasing AB, Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB. Läs mer på: www.goteborg.se/sparvagnm32

För mer information, kontakta:

Stefan Eglinger, trafikdirektör, trafikkontoret Göteborgs Stad: 0706-61 98 04

Roger Vahnberg, vice VD, Västtrafik: 0705-62 92 21

Lars-Börje Björfjäll, VD, Göteborgs Spårvägar: 0707-80 91 10

För förmedling av kontakter:

Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret Göteborgs Stad: 031-368 23 09

Pressbilder:

Ladda ner bilder på sidan Bildbank

Publicerad

Kontakt