Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M32

Göteborgs Spårvägar ökar säkerhetskontrollen av nödöppning på vagn M32

Media rapporterar idag om problem med nödöppnare på spårvagnar av modell M32 från italienska Ansaldobreda.

Dörrproblemen relaterade till nödöppningsfunktionen upptäcktes 2007 och har löpande rapporterats , både som garanti- och seriefel, till Ansaldobreda. Under perioden mars 2007 till januari 2014 har 72 händelser med nödöppningsfunktionen registrerats i Göteborgs Spårvägars händelseregister som avser spårvagnstrafiken. Med tiden och antalet händelser lyftes frågan som ett allvarligt säkerhetsproblem till Ansaldobreda 2012, som inte kunde vidta några åtgärder.

I januari 2014 rapporterade Göteborgs Spårvägar nödöppningsfunktionen som en allvarlig säkerhetsbrist i vagn M32 till Transportstyrelsen. Samtidigt valde Göteborgs Spårvägar att själva starta en utredning för att utveckla en lösning.

I mars 2014 kom ett första förslag till lösning som därefter har testats och vidareutvecklats. En permanent lösning är ännu inte på plats, bland annat på grund av materialtester och modifieringar. Men också på grund av att förändringen måste vara säkrare än leverantörens lösning eftersom vi går in och ändrar i en konstruktion som leverantören har både garanti- och produktansvar för.

Ökad kontroll av säkerheten

För att säkerställa funktionen har säkerhetskontroll av nödöppningsfunktionen genomförts varje månad av teknisk personal vid 10 000 km-kontroll. Det har inte skett några olyckor eller incidenter med nödöppningen på vagn M32, alla händelser är rapporterade som vagnfel.

Då den permanenta lösningen ännu inte är på plats kommer Göteborgs Spårvägar att snarast öka den dagliga säkerhetskontrollen av nödöppningsfunktionen på M32.

Frågor och svar

Är spårvagnstrafiken i Göteborg säker?

Säkerhet går alltid först inom spårvagnstrafiken, där de flesta yrkesgrupper som arbetar i anslutning till trafiken har tjänster som klassas som säkerhetstjänst.

Spårvagnstrafiken lyder under Transportstyrelsen som ger tillstånd för trafiken och följer upp drift och säkerhet. Avvikelser i trafiken rapporteras till Transportstyrelsen, som också gör återkommande revisioner av trafik- och säkerhetsstyrning på Göteborgs Spårvägar.

Tillbud och händelser inom spårvagnstrafiken ska alltid rapporteras direkt och dessa följs sedan upp för åtgärder.

Spårvagnar tas alltid ur trafik, när säkerhetsrelaterade problem uppstår.

Vad är det för fel med nödöppningsfunktionen på vagn M32?

Det vanligaste problemet är att en vajer som frigör låsmekanismen vid nödöppning går av samt att en elektrisk brytare fastnar i ett läge som innebär att den felaktigt ger signal om att nödöppning är aktiverad.

Vilka åtgärder har skett med nödöppningsfunktionen på vagn M32?

  • Göteborgs Spårvägar har felanmält dörrproblem relaterade till nödöppningsfunktionen, både som garanti- och seriefel, löpande till Ansaldobreda. Vagnen trafiksattes 2006 och under perioden mars 2007 till januari 2014 har 72 händelser med nödöppningsfunktionen registrerats i Göteborgs Spårvägars händelseregister som avser trafiken. Ytterligare fel med nödöppningsfunktionen som upptäckts vid teknisk översyn och underhåll har rapporterats direkt till Ansaldobreda. Med tiden och antalet händelser lyftes frågan som ett allvarligt säkerhetsproblem till Ansaldobreda, som inte kunde vidta några åtgärder. Under 2014 och 2015 har totalt nio händelser rapporterats.
  • Göteborgs Spårvägar anmälde garantifel för åtgärd till Ansaldobreda under 2012.
  • I januari 2014 rapporterade Göteborgs Spårvägar nödöppningsfunktionen som en allvarlig säkerhetsbrist i vagn M32 till Transportstyrelsen. Samtidigt valde Göteborgs Spårvägar att själva utreda problemet för att finna en lösning. Vi tog även kontakt med andra trafikutövare i Europa som kör samma vagnsmodell och som upplevt samma problem för att ta hjälp med en lösning.
  • I mars 2014 kom ett första förslag till lösning som därefter har testats och vidareutvecklats. En permanent lösning är ännu inte på plats, bland annat på grund av materialtester och modifieringar. Men också på grund av att förändringen måste vara säkrare eftersom vi går in och ändrar i en konstruktion som leverantören har både garanti- och produktansvar för.

Hur får berörda medarbetare som till exempel förare på Göteborgs Spårvägar information om säkerhetsproblem?

För spårvagnstrafiken regleras detta i Säkerhetsordningen på Göteborgs Spårvägar, som till exempel omfattar årlig utbildning, föreskrifter, trafik- och säkerhetsmeddelanden och riktlinjer.

Hur har medarbetare fått information om nödöppningen på M32?

  • I september 2012 informerades berörda medarbetare enligt Säkerhetsordningen genom Trafikmeddelande om förbud att använda säkerhetsfunktionen ”Nödöppning” för att tillfälligt öppna dörrar i vagnarna. Detta var ett resultat av dialog med Ansaldobreda som menade att nödöppningsfunktionen gick sönder eftersom den användes för tillfällig dörröppning.
  • Inom verksamheten finns utvecklingsgrupper för vagn M32 där både medarbetare inom olika områden och fackliga representanter ingår.

Publicerad