Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M33 i verkstad

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandling

Göteborgs Spårvägar avbryter upphandlingen av nya spårvagnar för att omarbeta befintligt underlag och därefter på nytt starta upphandlingsarbetet. Det beslutet togs vid Göteborgs Spårvägars styrelsemöte under eftermiddagen.

Flera väsentliga delar i underlaget för upphandlingen av en ny spårvagn till Göteborg behöver förändras och arbetas om. I ett projekt av den här storleken, med en affär på flera miljarder, måste underlag och material hålla en mycket hög kvalitet. Sedan Göteborgs Spårvägar i april 2013 fick i uppdrag att handla upp en ny spårvagnsmodell har en kontinuerlig kvalitetssäkring av befintligt upphandlingsmaterial pågått.

– Göteborg behöver vagnar som håller en hög kvalitet och det är vårt ansvar att komma fram till en ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra lösning. Det handlar också om att minimera riskerna och undvika upphandlingstekniska problem som t ex tidskrävande och kostsamma överprövningar. Därför har styrelsen fattat det här beslutet, säger Lars-Börje Björfjäll, VD Göteborgs Spårvägar.

– Nu fokuserar vi på att kvalitetssäkra och arbeta om befintligt upphandlingsmaterial för att på nytt starta upphandlingen, säger Mårten Ignell som projektleder upphandlingsarbetet.

En ny ansökningsinbjudan skickas ut under hösten och den första nya vagnen beräknas sättas i trafik våren 2018.

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Göteborg gav den 2 februari 2013 Göteborgs Spårvägar i uppdrag att ansvara  för upphandlingen  och inköpet av nya spårvagnar till Göteborg. Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under en 10-års period. Det omedelbara behovet är 40 spårvagnar med en option om ytterligare 60 stycken. Styrelsen för Göteborgs Spårvägar är ytterst ansvariga för uppdraget.

För ytterligare information:
Endrick Schubert, Ordförande i styrelsen för Göteborgs Spårvägar, tfn 0707-61 10 32
Lars-Börje Björfjäll, VD Göteborgs Spårvägar, tfn 0707-80 91 10
Mårten Ignell, Projektledare Göteborgs Spårvägar, tfn 0705-14 74 93

Publicerad

Kontakt