Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M32 i stadstrafik

Ett första steg i upphandlingen av nya spårvagnar

Ett första steg i det mer operativa arbetet med upphandlingen av en ny spårvagn till Göteborg tas i dag. Intresserade spårvagnstillverkare har nu möjlighet att skicka in sin ansökan för att delta i upphandlingen. Anbudsansökan betyder att en spårvagnstillverkare, utifrån fastställda krav, skickar in underlag som styrker bolagets möjlighet att vara med i upphandlingen. Tillverkarna har sedan två månader på sig att lämna in ansökan och därefter sker en utvärdering.

–Enkelt uttryckt kan man säga att det är en form av intresseanmälan, utifrån strikta krav från vår sida, som spårvagnstillverkarna nu kan skicka in, säger projektledare Christer Olsson och fortsätter
–Intresserade leverantörer ska bevisa att deras spårvagnsmodell motsvarar ett antal kvalificeringskrav. Kraven innebär bland annat att de kan leverera en befintlig spårvagn, som klarar att trafikera Göteborgs spårvägsbana utifrån rådande förhållanden i staden.

Utvärderingen av ansökningarna tar tre månader och målet är att i februari 2014 ge tre leverantörer, vars ansökningar bäst motsvarar fastställda krav, möjlighet att lägga anbud på affären.

–Förhoppningen är att de nya vagnarna kan börja levereras till Göteborg under 2016 och att samtliga 40 är levererade 2018. De nya spårvagnarna ska ersätta de äldsta spårvagnarna som nu går i trafik, säger Christer Olsson.

Det råder upphandlingssekretess för samtliga ansökningar och underlag som spårvagnstillverkarna skickar in.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Göteborg gav den 6 februari 2013 Göteborgs Spårvägar i uppdrag att vara ansvarig för upphandlingen och inköpet av nya spårvagnar till Göteborg. Bedömningen är att 100 nya vagnar kommer att behövas under en 10-års period. Det omedelbara behovet är 40 spårvagnar med en option om ytterligare 60 stycken. Styrelsen för Göteborgs Spårvägar är ytterst ansvariga för uppdraget. En projektgrupp, som leds av Christer Olsson, arbetar sedan april i år med upphandlingen. Projektorganisationen består av en presidiegrupp, en styrgrupp, en projektgrupp och sex referensgrupper.

Publicerad

Kontakt