Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn på en solig dag

Birgitta Roos har utsetts till tf VD i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

Styrelserna i moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB har utsett Birgitta Roos till tillförordnad VD i respektive bolag från den 1 juni 2019 fram till dess att ordinarie vd utses.

Birgitta Roos har sedan november 2018 haft uppdraget som tillförordnad HR-chef i koncernen och har sedan 1975 arbetat inom Göteborgs Stad. Sedan 1995 som stadsdelsdirektör Kärra-Rödbo (1995-1999), direktör ADB-kontoret (1999-2005), direktör Göteborg Vatten (2005-2012), direktör Kretslopp och vatten (2013), stadsdelsdirektör SDF Centrum (2013-2017), tf vd Göteborgs Stads Leasing AB (2017-2018) och direktör Kretslopp och vatten (2018).

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare arbeta vidare med utvecklingen av den nya koncernen inom kollektivtrafik utifrån det nya avtalet mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Jag har redan bekantat mig med koncernen och ser fram emot att bidra med bred erfarenhet inom ledarskap, förändringsarbete i politiskt styrda organisationer och ett brett nätverk från mina tidigare uppdrag, säger Birgitta Roos.

Nils-Gunnar Ernstson lämnar uppdraget som tillförordnad vd den 31 maj 2019 enligt avtal. Fram till den 1 juni leder Birgitta Roos arbetet med organiseringen av framförallt staber och stödfunktioner i den nya koncernbildningen

Styrelserna i de fyra bolagen har inlett processen för att rekrytera ordinarie vd till respektive bolag inom koncernen och annonsering kommer att ske inom kort. Processen för att utse ny tf VD i Göteborgs Spårvägar AB pågår.

Publicerad