Hoppa till huvudinnehåll
Illustration av ny spårvagn

Avtalet klart för nya spårvagnsleveranser till Göteborg

I april utsåg Göteborgs Spårvägars styrelse Bombardier Transportation Sweden AB/Vossloh Kiepe GmbH till vinnande anbudsgivare i upphandlingen av nya spårvagnar, typ M33. Upphandlingen avser 40 spårvagnar med möjlighet till köp av ytterligare maximalt 60 vagnar fram till 2026. Avtalet blir giltigt tisdagen den 11 oktober.

De första två spårvagnarna beräknas anlända till Göteborg våren 2019. Dessa ska provköras minst 20 000 km vardera i linjetrafik och därefter slutligt godkännas innan resterande 38 vagnar får levereras. Leveransen av samtliga 40 vagnar beräknas vara avslutad vid halvårsskiftet 2021.

Upphandlingen omfattar tre olika vagnstyper:

  • Typ A – 33 meter långa enriktningsvagnar
  • Typ B – 33 meter långa tvåriktningsvagnar
  • Typ C – 45 meter långa enriktningsvagnar. Dessa vagnar ger ökad passagerarkapacitet, men kräver vissa anpassningar av bland annat depåer, hållplatser, signaler och korsningar innan eventuellt köp kan bli aktuellt.

Samtliga vagntyper har cirka 95 procent låggolv, vilket ger mycket god tillgänglighet.

Slutlig utformning står på tur innan tillverkning

Arbetet startar direkt med en planeringsfas, där parterna går igenom och fastställer detaljerad tidplan och projektplan. Därefter startar en konstruktionsfas på cirka 13 månader, där den slutliga utformningen av vagnarna, såväl tekniskt som funktionellt, fastställs.

I arbetet kommer även slutlig exteriör och interiör design att utarbetas i samarbete mellan leverantören, Göteborgs Spårvägar, Västtrafik och Göteborgs stad. Bland annat kommer frontens och akterns utseende att ses över liksom utformning av så kallade funktionsytor för exempelvis rullstolar och barnvagnar.

Tillverkningsfasen beräknas ta cirka 16 månader. I fasen ingår även testkörningar av vagnen på särskild provbana. Resultatet från testkörningarna ska vara godkänt innan de två första vagnarna får levereras till Göteborg.

Avtalets innehåll och finansiering

Grundbeställningen omfattar 30 vagnar av typ A och 10 vagnar av typ B. Dessutom finns optioner för att beställa maximalt ytterligare 60 spårvagnar. Dessa kan vara av typ A, B eller C. Minst 10 vagnar måste köpas vid varje köptillfälle.

Kontraktsvärde på grundbeställningen om 40 vagnar ligger på cirka 140 miljoner euro, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. I beloppet ingår förutom kostnader för vagnarna även engångskostnader för utveckling samt dokumentation och utbildning. Kostnader för vissa specialverktyg och på sikt också reservdelar tillkommer. Vid beställning av fler vagnar blir kostnaderna lägre än i grundbeställningen eftersom engångskostnader redan är betalda.

Spårvagnarna köps av Kommunleasing AB (KLAB) och Göteborgs Spårvägar kommer sedan att hyra vagnarna från KLAB. Det är dock Västra Götalandsregionen som slutligen finansierar spårvagnarna, som en del av kostnaderna för regionens kollektivtrafik.

Här kan du ladda ner Frågor och svar!

Här kan du ladda ner pressmeddelanden från Bombardier och Vossloh Kiepe

Här kan du ladda ner skissbilder:

Publicerad