Hoppa till huvudinnehåll
Bild nedifrån på en kontaktledning och en blå himmel

Åtgärder för omstart efter utredning om felaktig hantering av koppar

Göteborgs Spårvägar har idag informerat medarbetarna inom området Kontaktledning på tidigare Banteknik om att bolaget avser att inleda en process för omplacering. Åtgärderna syftar till att möjliggöra en omstart och baseras på information från polisens förundersökning om felaktig hantering av koppar samt de samtal som bolaget har haft med medarbetare som arbetar inom området. Den felaktiga hanteringen har pågått flera år och är av stor omfattning.

– Vi behöver säkerställa en väl fungerande verksamhet och god arbetsmiljö för samtliga involverade – vi behöver helt enkelt börja om, säger Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar. Polisens förundersökning är inte klar, men vi har fått information om att fyra personer är delgivna att de på sannolika skäl är misstänkta för brott. Därför inleder vi åtgärder nu.

Alla medarbetare i gruppen samt gruppchef stängs under tiden av från sina tjänster med stöd i kollektivavtalet.

En person stängs av på grund av att hen på sannolika skäl är misstänkt för brott. Ytterligare tre personer är delgivna misstanke om brott, men de arbetar inte längre i bolaget.

Förhandlingsframställan om omplacering kommer att skickas till Kommunal Väst snarast.

Enheten som berörs kommer att bemannas med egen personal i bolaget samt extern bemanning.

– Vi är nu en bra bit på väg med de förbättringsåtgärder som vi genomför för en god kontroll av rapportering av arbetstid och hantering av fordon och metaller. Nu ser vi fram emot att utveckla och leverera våra tjänster med bas i en sund verksamhet med tydlig ledning, styrning och uppföljning, säger Hans Nilsson.

Publicerad