Vår värdegrund – utgångspunkten för allt vi gör

Precis som staden Göteborg består vårt företag av en rik blandning människor. Oavsett roll är det viktigt att vi jobbar för samma vision, Sveriges ledande kollektivtrafikföretag, och att vi utgår från den i vårt dagliga arbete.

Våra ledord: säkerhet, resenärsfokus, samarbete och engagemang – är utgångspunkten för allt vi gör. Orden i sig är inte unika för Göteborgs Spårvägar. Det är vår definition av dem och sättet de samverkar på som skapar en tydlig bild av oss och som ger oss rätt förutsättningar i vårt jobb. Ledorden pekar ut riktning och fungerar som vår kompass i vardagen. När vi möter dig i trafiken ska vi med hjälp av ledorden vara rustade för att bemöta dig på rätt sätt och kunna fatta kloka beslut.