Vi är göteborgarnas bolag

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelse i Göteborgs Spårvägar AB

Stefan Olinder (M) Ordförande

Soili Brunberg (MP) 1:e vice ordförande

Peter Hermansson (M) 2:e vice ordförande

Johanna Hector Lund (S) Ledamot

Christian Larsson (V) Ledamot

Claes Westberg (D) Ledamot

Birgitta Granquist (L) Ledamot

Patrik Johansson (S) Ledamot

Ulf Sjöberg (L) Ledamot

Peter Forsling (M) Ersättare

Boris Ståhl (S) Ersättare

Miriam Friedleander (Fi) Ersättare

Patrik Höstmad (D) Ersättare

Per Tenggren (S) Ersättare

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Trafik
Tobias Wassenius

Jihad Aoud

Kommunal Väst Teknik
Jimmy Jansson

Kenny Modig

Vision
Miroslav Lakobrija

Vladimir Prodanovic