Vi är göteborgarnas bolag

Från 2019 har koncernen för kollektivtrafik omstrukturerats. Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelse i Göteborgs Spårvägar AB

Stefan Olinder (M) Ordförande

Soili Brunberg (MP) 1:e vice ordförande

Peter Hermansson (M) 2:e vice ordförande

Christian Larsson (V) Ledamot

Johanna Hector (S) Ledamot

Patrik Höstmad (D) Ledamot

Patrik Johansson (S) Ledamot

Ulf Sjöberg (L) Ledamot

Boris Ståhl (S) Ersättare

Joakim Rosdahl (D) Ersättare

Miriam Friedlaender (Fi) Ersättare

Peter Forsling (M) Ersättare

 

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Spårvägen Trafik, Teknik

Vision
Miroslav Lakobrija