Avspärrningarna ombord på spårvagnarna ändras på måndag

Avspärrningarna ombord på spårvagnarna ändras på måndag

I samband med tidtabellsskiftet för spårvagnstrafiken på måndag den 17 augusti justerar Göteborgs Spårvägar avspärrningarna ombord på spårvagnarna.

Nuvarande avspärrningar ombord på spårvagnarna genomfördes i maj för att skydda våra förare som reser mellan olika arbetspass mot risken för smitta av covid-19. Samtidigt minskade utrymmet för resenärer, vilket påverkar problemet med trängsel ombord.

Skolornas terminsstart och göteborgarnas återgång till jobbet efter semestern innebär ett ökat resande i kollektivtrafiken. Göteborgs Spårvägar har därför tillsammans med sin skyddsorganisation tagit fram en ny lösning för avspärrningarna för att förebygga trängsel för resenärer, samtidigt som spårvagnsförarna som reser på cirka 150 passresor per dag skyddas mot risken för smitta.

Så här blir avspärrningen ombord på spårvagnar från den 17 augusti:

  • Framdörrarna är fortsatt stängda
  • Stolsraden längst fram är avstängd, i modellen M32 är en och en halv stolsrad längst fram avstängd.
  • Plexiglas monteras längs avstängningen mellan stolsrygg och tak (justerad 2020-08-17).
  • Spårvagnsförare som åker passresor kan om de vill skydda sig genom visir, munskydd och handskar i den avspärrade delen längst fram (justerad 2020-08-17).

Göteborgs Spårvägar och skyddsombuden är tillfreds med den nya lösningen på avspärrningar som skapar en trygg arbetsmiljö för spårvagnsförarna.

– Det är bra att vi kunde lösa det här utan att blanda in Arbetsmiljöverket. Vi har arbetat tillsammans med arbetsgivaren för att komma fram till den här lösningen, säger Johan Kanmert, skyddsombud på Göteborgs Spårvägar.

– Vi är nöjda med att kunna balansera resenärernas behov för att ha utrymmen ombord, samtidigt som vi säkrar förarnas arbetsmiljö och undanröjer eventuella risker för droppsmitta, säger Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar.

De nya åtgärderna förbereds under vecka 33 och träder i kraft 17 augusti.